Moehringia muscosa - mateřka mechovitá

5. 3. 2024 vytvořil Václav Dvořák

Moehringia muscosa L. – mateřka mechovitá

Syn.: Alsine moehringia Crantz; A. muscosa (L.) Prantl; Arenaria muscosa (L.) Med.; Stellaria muscosa (L.) Jess.; Moehringia flaccida Schloss. & Vuk.

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: RE

 

Popis: Lysá bylina s chabými, vystoupavými až přímými, snadno lámavými lodyhami do 20 cm délky. Listy čárkovité, polooblé, na líci slabě žlábkovité, jednožilné, na bázi s druhým listem srostlé. Květenstvím je chudokvětý vidlan tvořený maximálně šesti květy. Květy čtyřčetné, bílé; čnělky obvykle 2. Plodem jsou kuželovité tobolky. Semena hladká, lesklá.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh. V Česku běžně roste mateřka trojžilná (Moehringia trinervia), která se vyznačuje pětičetnými květy a plochými, vejčitými, 3–5žilnými listy.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem, který zahrnuje hory jižní a střední Evropy, od Pyrenejí, přes Francouzské středohoří a Alpy, Apeniny, Karpaty, až po balkánská pohoří.

 

V České republice byl výskyt omezen na jednotky lokalit ve středních Čechách v okolí obce Křivoklát a Zbečno. Od druhé obce byl druh naposled doložen v roce 1905.

 

Ekologie: Typický petrofyt rostoucí na vlhkých zastíněných, často mechatých skalách. V Alpách preferuje vápencové nebo dolomitové podklady. Bývá součástí štěrbinové skalní vegetace sv. Cystopteridion.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Mateřka mechovitá je více než 100 považována za vyhynulý druh české květeny. Občas se pěstuje na skalkách a v minulosti bývala též vysazována do volné přírody, což se zřejmě týkalo krkonošských lokalit či skal nedaleko města Zbiroh. Její znovuobjevení je nepravděpodobné.

 

 

Literatura:

 

Dvořák F. (1990): Moehringia L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 117–118.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Koutecký P., Ekrt L., Řepka R., Štěpánková J., Jelínek B., Grulich V., Prančl J. & Wild J. (2019) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8. – Preslia 91: 257–368.