Mitostoma chrysomelas - žlaznatka černozlatá

6. 10. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) – žlaznatka černozlatá

Čeleď: Nemastomatidae – žlaznatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný sekáč o délce těla 1,5–2,5 mm. Tělo je vejčité, tmavě zbarvené se žlutavou kresbou nebo žlutým páskem s mírným leskem. Oční hrbolek je nízký a nevýrazný. Typické jsou prodloužená makadla, která jsou obvykle složená před tělem. Nohy jsou výrazně dlouhé tmavě hnědě zbarvené.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh, zaměnitelný snad jen s mladými jedinci ostatních sekáčů.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR nehojně po celém území. Díky své velikosti a skrytému způsobu života často uniká pozornosti.

 

Biologie a ekologie: Žlaznatka černozlatá obývá řadu biotopů, nejčastěji se s ní setkáme ve vlhčích lesích, na březích potoků a řek, v sutích, ale i na lesostepích apod. Žije skrytě pod kameny, kusy dřeva a mezi hrabankou. Pohybuje se poměrně pomalu a při manipulaci často odhazuje nohy. S dospělci se lze setkat po celý rok.

 

 

Literatura:

 

Bezděčka P. (2008): Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky. Klapalekiana, 44: 109–120.

 

Šilhavý V. (1956): Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství Čs. Akad. věd., Praha, 273 pp.