Micrommata virescens - maloočka smaragdová

7. 8. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Micrommata virescens (Clerck, 1757) – maloočka smaragdová

Syn.: Micrommata rosea (Clerck,1757)

Čeleď: Sparassidae – maloočkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Nápadný pavouk, velikost samic 11–14 mm, samců 8,5–9,5 mm. Zbarvení samic je trávově až svítivě zelené. U samců jsou zelené jen nohy a hlavohruď, zadeček je žlutý s červeným proužkem uprostřed. Zbarvení mláďat je hnědavé s drobnými červenými skvrnkami. Hlavohruď je široká, v přední části je 8 drobných kulovitých očí ohraničených bílou linkou. Zadeček je oválný, u samic v přední části viditelná tmavší kordální skvrna. Uspořádání noh, připomíná listovníky.

 

Možná záměna: Maloočka smaragdová je díky svému zbarvení v ČR nezaměnitelným druhem. Navíc je to jediný náš zástupce čeledi Sprassidae. Zaměnit však můžeme nedospělé jedince, kteří se vzdáleně podobají listovníkovi štíhlému (Tibellus oblongus) či listovníkovi mokřadnímu (Thanatus striatus).

 

Rozšíření: Palearkt - mírný a subtropický pás Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území.

 

Biologie a ekologie: S maloočkou se setkáme zejména při okrajích lesů, na loukách,  stráních podél cest apod. Většinou odpočívá na bylinné vegetaci nebo nízkých keřících. V trávě je díky svému zbarvení velmi nenápadná. Maloočka si nestaví sítě a kořist loví aktivně, podobně jako listovníci. Při vyrušení se pohybuje krátkými skoky. K páření dochází v letních měsících (červen, červenec). Samice potom vytváří kokon, který zapřede mezi listy a hlídá ho. Mladé maloočky se líhnou ze zelených vajíček většinou začátkem srpna, v době kdy je tráva a ostatní vegetace ještě zelená. Po vylíhnutí, mají maloočky zelené zbarvení a jsou tak dobře maskované v podrostu. S postupem času jak maloočky rostou a vegetace usychá zbarvují se do světle hnědého zbarvení, které jim poskytuje maskování v suché trávě a listí ve kterém zimují. Po přezimování se postupně zbarvují zase do zelena a v květnu dospívají.

 

  

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.