Microdipoena jobi - mysmena Jobova

4. 1. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Microdipoena jobi (Kraus, 1967) – mysmena Jobova

Syn.: Mysmenella jobi (Kraus, 1967), Mysmena jobi Kraus, 1967

Čeleď: Mysmenidae – mysmenovití

Status: EN

 

Popis: Velmi drobný pavouk o délce těla 0,8–1 mm (hlh. 0,3 mm). Patří mezi nejmenší pavouky nejen v ČR, ale i na světě! Hlavohruď je tmavě hnědá, u samců nápadně vyklenutá, oční část dopředu vypouklá. Samci mají mohutný kopulační orgán na makadle. Zadeček je kulovitý, u samců mírně zploštělý, u samic nápadně velký. Zbarvení zadečku je tmavohnědé až hnědošedé s bílými skvrnami. Nohy jsou žlutohnědé s tmavými pásky.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh, záměna možná snad jen na první pohled s mláďaty některých pavučenek nebo snovaček.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa, Kavkaz, Čína, Korea a Japonsko. Mapa rozšíření zde.

 

V ČR velmi vzácný druh, znám zatím jen z Kokořínska, okolí Slapské přehrady a v roce 2017 byl objeven také v Podyjí. Je však možné, že díky své velikosti a skrytému způsobu života je přehlížena.

 

Biologie a ekologie: Tento pavouk se vyskytuje na osluněných biotopech, jako jsou vřesoviště, skalnaté svahy s keříčkovou vegetací, světlé doubravy a bory, ale také mezi vegetací na mokřadních loukách. Mezi hustou vegetací (na vřesovištích např. v keřících vřesu) si u země staví drobné síťky. Kulovitý kokon hlídá samice v blízkosti sítě. S dospělci se setkáme zejména od června do září.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Machač O. & Krejčí T. (2017): První nálezy pavouka Microdipoena jobi (Kraus, 1967) na Moravě. Thayensia 14: 49–52.