Micaria fulgens - mikarie třpytná

30. 3. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) – mikárie třpytná

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Nevelký, avšak nápadný druh o délce těla 4,5–6 mm (hlavohruď 2–2,5 mm). Patří mezi největší druhy tohoto rodu u nás. Hlavohruď je oválná, poměrně široká šedohnědá s drobnými šupinkami, které mají kovově fialový odlesk (zvláště v přední části hlavohrudi). Zadeček je oválný, zbarvený stejně jako hlavohruď a pokrytý kovovými šupinkami s nevýraznými proužky. Nohy jsou dlouhé, poměrně tenké hnědočerveně zbarvené. Tvarem těla a pohyby připomíná stejně jako celý rod mravence.

 

Možná záměna: Záměna je možná s jinými druhy rodu Micaria (v ČR celkem 12 druhů). Od ostatních druhů se liší svou velikostí. Přesná determinace je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropa a Střední Asie.

 

V ČR nehojný druh, hojnější jen v teplých oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tato mikárie se vyskytuje na osluněných biotopech, jako jsou stepi, lesostepi, osluněné okraje lesů, světlé borové lesy a doubravy. Za slunného počasí hbitě pobíhá na povrchu půdy a loví kořist. V letních měsících samice hlídá drobný kokon většinou pod kameny nebo pod kůrou.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha. 351 pp.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.