Messor structor - mravenec zrnojed

13. 4. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Messor structor (Latreille, 1798) – mravenec zrnojed

Čeleď: Formicidae – mravencovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla je u dělnic 3–9 mm, u královny okolo 10 mm. Výrazná rozdílnost ve velikosti kast. Hlava je červenohnědá, u kasty velkých dělnic strážící hnízdo nápadně velká. Kusadla jsou silná a mohutná. Tykadla jsou tmavě hnědá. Hruď a zadeček je tmavě hnědý až červenohnědý s krátkým řídkým ochlupením. Nohy jsou hnědé.

 

Možná záměna: V ČR je mravenec zrnojed jediný druh rodu Messor. Zřejmě se však jedná o komplex více příbuzných druhů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy, na Balkáně a ve Střední Asii.

 

V ČR vzácný druh, jen na jižní Moravě (zejména na Znojemsku), na Prostějovsku a Třebíčsku.

 

Biologie a ekologie: Mravenec zrnojed obývá zejména xerotermní biotopy, jako jsou suché trávníky, stepi, lesostepi, vřesoviště a vzácně také druhotné biotopy, např. pískovny. Staví si hnízda v zemi na osluněných místech nebo pod kameny. Hnízdo se skládá z několika komůrek a rozvětvených chodbiček v podzemí. Živí se semeny trav a různých bylin, které zanáší a skladuje v podzemních hnízdech. Seman sbírají i velkohlavé dělnice. V hnízdě velkohlavé dělnice rozkousávají semena na menší kousky, které pak zpracovávají menší dělnice a krmí jimi larvy.

 

Ohrožení a ochrana: Mravenec zrnojed je vázán na osluněné stepní trávníky a jiné xerotermní biotopy. Je ohrožen zejména zarůstáním a degradací vhodných biotopů. V Červeném seznamu bezobratlých ČR je zařazen jako druh ohrožený (EN).

 

 

Literatura:

 

Anonymous: AntWiki: The Ants --- Online: https://www.antwiki.org/wiki/Messor_structor

 

Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P. & Tyrner P. (2012): Blanokřídlí České republiky I. – Žahadloví. Academia Praha.