Mercurialis perennis - bažanka vytrvalá

20. 3. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Mercurialis perennis L. - bažanka vytrvalá  

Syn.: Mercurialis paixii Graeb. sensu Rauschert, Mercurialis longistipes Borbás  

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

Status: běžný druh  

 

Popis: Vytrvalá bylina s dlouhým plazivým oddenkem a nevětvenou přímou lodyhou, vysoká 15 - 30 cm. Báze lodyh jsou obvykle modře nebo fialově naběhlé. Listy, za květu nahloučené v horní třetině lodyhy, jsou kopinaté až vejčité, klínovitě přisedající na řapík, na vrcholu zašpičatělé, na okrajích pilovité, obvykle krátce přitiskle chlupaté. Dvoudomý druh, samičí květenství jsou řídkokvětá, žlutozelená, vyrůstající z úžlabí listů, samčí květenství jsou bohatší, žlutozelená, často klubíčkovitě nahloučená. Plodem je velká, štětinatě chlupatá tobolka.

 

Rozšíření: Evropa, západní hranice souvislého areálu probíhá Pyrenejemi a Velkou Británií, východní centrální částí evropského Ruska a jižní Ukrajinou, na sever roste po jižní Skandinávii.

 

Hojný druh, rostoucí především v termofytiku a mezofytiku, směrem do hor je vzácnější. Vyskytuje se od nížin do hor (asi 1300 m n. m.).

 

Ekologie: Druh tmavších listnatých a smíšených lesů, často v okolí vodních toků. Roste na vlhčích, humózních, často suťovitých půdách. Rozmnožuje se především vegetativně pomocí oddenků. Druh jarního fenologického aspektu listnatých a smíšených lesů.

 

Geofyt nebo hemikryptofyt, kvetoucí od března do května.