Melandrya dubia - lenec

29. 6. 2020 vytvořil Radim Gabriš

Melandrya dubia (Schaller, 1783) - lenec
Čeleď: Melandryidae - lencovití
Status: EN

 

Popis: Velikost těla 10-16 mm . Celé tělo bez výrazného lesku, černé, pouze část chodidlových článků, konce tykadel a makadla světlejší. Povrch těla je jemně přilehle chloupkovaný, chloupky žebírek na krovkách mohou být světlejší. Tělo je relativně ploché, štít protažený, s jedním středovým a dvěma postranními hlubšími vtlaky. Krovky se směrem ke konci rozšiřují, v zadních dvou třetinách jsou výrazněji žebrované. Nohy a chodidla dlouhé, tykadla obvykle nepřesahují zadní okraj štítu. Charakteristická jsou dlouhá čelistní makadla.

 

Možná záměna: S dalšími druhy rodu Melandrya. Druh Melandrya caraboides se vyznačuje jiným tvarem a vtlaky na štítu, typičtí jedinci mají také výrazný kovově modrý lesk. Melandrya barbata je pak typická zejména červeně zbarvenými nohami a tykadly. Všechny druhy rodu jsou však v řadě znaků poměrně variabilní, spolehlivé určení bývá u některých jedinců možné pouze s určovacím klíčem.

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený od Evropy až po dálný východ a Japonsko. Chybí v severní Africe a na blízkém východě.

 

V ČR lokálně po celém území, zejména v oblastech podhorských a horských listatých lesů. V Čechách jen velmi sporadicky, častější na Moravě, více lokalit je známo zejména z oblasti Beskyd a Bílých Karpat.

 

Biologie a ekologie: Dospělce je možné pozorovat od konce května do července na mrtvém nebo odumírajícím dřevě listnatých stromů napadeným mycélii dřevokazných hub. Preferují větvě a kmeny větších průměrů, typickým biotopem jsou například torza a padlé kmeny buků. Druh s převážně noční aktivitou, během dne nejčastěji sedí na spodní straně kmenů a větví. Vývoj larev ve dřevě, detaily bionomie nejsou příliš dobře známy.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „ohrožený“. Jedná se o druh vázaný na lesy přírodě blízkého až pralesovitého charakteru s dostatkem vhodného mrtvého dřeva. Příčinou ohrožení je nevhodné lesní hospodaření, zejména odstraňování padlých kmenů a torz listnatých stromů a redukce přírodě blízkých porostů.

 

 

 

Literatura:

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.

 

Konvička O. (2016): Tetratomidae, Melandryidae. Icones insectorum Europae centralis. Folia Heyrovskyana 25: 1-20.