Melampyrum arvense - černýš rolní

27. 6. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Melampyrum arvense L. - černýš rolní

Čeleď: Orobanchaceae - zárazovité

Status: C3

 

Popis: Bylina vysoká do 40 cm, hluboce kořenící. Lodyha přímá, pýřitá, větvená. Listy přisedlé, čárkovité až kopinaté, dolní celokrajné, horní s i několika páry zubů. Květenstvím je hustý klas složený až ze 30 květů, listeny hluboce zubaté, dolní listeny nejčastěji zelené, horní purpurové, na okrajích pýřité. Kalich zelený, kališní trubka úzce nálevkovitá, kratší než kališní cípy; koruna v základu bělavá až žloutková ve střední části naběhlá do purpurové barvy, horní pysk ze stran výtazně smáčklý. Plodem jsou elipsoidní tobolky.

 

Možná záměna: Druh v morfologických znacích poměrně stabilní. Na základě sezónní proměnlivosti je vylišováno několik poddruhů. Mezidruhově je černýši rolnímu nejpodobnější černýš bradatý (Melampyrum barbatum), panonský endemit, který je na našem území již vyhynulý, ale můžeme se s ním setkat na Slovensku. Oba druhy  se na první pohled liší v barvě listenů a barvě korunní trubky.

 

Rozšíření: Druh s centrem areálu v JV Evropě, odkud druh disjunktivně zasahuje až na Pyrenejský poloostrov, na sever do Sknadinávie, na jih do Anatolie a na východ do kavkazské oblasti a po povodí řeky Tobol.

 

V České republice je výskyt soustředěn do českého i moravského termofytika, dříve též hojně v mezofytiku (do oreofytika nezasahuje). Dnes již poměrně vzácně, s výskytem koncetrovaným do planárního a kolinního stupně.

 

Ekologie: Druh se zajímavou ekobiologií, který se především v minulosti vyskytoval jako plevel v obilných polích, dnes se s ním spíše setkáme na xerotermních stráních, mezích, při okrajích cest. Preferuje bazické poklady, především vápence. Udáván jako součst vegetace sv. Geranion sanguinei či Bromion erecti.

 

Terofyt, poloparazit, s optimem kvetení od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými, v Červeném seznamu je řazen mezi ohrožené taxony. Dnes se s černýšem rolním setkáme na řadě maloplošných chráněných územích. Druh z polí vymizel díky intenzifikaci zemědělství a používáním chemizace, byl považován za plevel znehodnocující kvalitu osiva.

 

   

 

Literatura:

 

Štech M. (2000): Melampyrum L. – černýš. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 412–428, Academia, Praha.