Megaphyllum unilineatum - prouženka jednopásá

3. 12. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Megaphyllum unilineatum (C. L. Koch, 1838) – prouženka jednopásá

Čeleď: Julidae – mnohonožkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 27–30 mm. Tělo je válcovité, protáhlé, samice jsou zavalitější, samci jsou štíhlejší. Zbarvení je tmavohnědé až černé s jedním okrovými až žlutooranžovými proužkem na hřbetní straně těla. Telson je protažený v nápadnou tupou špičku.

 

Možná záměna: Díky charakteristickému zbarvení s jedním hřbetním proužkem, se jedná u nás o dobře rozpoznatelný druh. Podobná prstencovka dvoupásá (Ommatoilus sabulosus) má dva hřbetní proužky.

 

Rozšíření: Evropský druh – zejména Středomoří, Balkán a střední Evropa.

 

V ČR roztroušeně v teplých oblastech po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tato mnohonožka obývá osluněné biotopy, najdeme ji na stepích, lesostepích, vřesovištích, písčinách, osluněné skály, okrajích doubrav v borech, ale vzácněji i v kulturní krajině, v zahradách i v okolí lidských sídel. Žije na zemi mezi detritem, stařinou, pod kameny a občas také vylézá na vegetaci. Živí se rostlinou potravou.

 

 

Literatura:


Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017): Mnohonožky České republiky. ČSOP Vlašim. 256 pp.


Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, 2. – NČSAV, Praha.