Marpissa radiata - skákavka rákosní

29. 6. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Marpissa radiata (Walckenaer, 1802) – skákavka rákosní

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: NT

 

Popis: Poměrně velká skákavka o délce těla 7–10 mm (hlavohruď 3–4,5 mm). Hlavohruď je mírně protáhlá hnědošedě zbarvená. Zadeček je výrazně protáhlý u samic žlutohnědě zbarvený s dvěma tmavšími proužky, u samců s oranžovou kresbou. Nohy poměrně robustní žlutohnědě zbarvené a výrazně ochlupené.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s podobnou a ještě vzácnější skákavkou sličnou (Marpissa pomatia), která má zbarvení zadečku šedavé se světlým proužkem ve středu. Obě tyto skákavky obývají zachovalé mokřadní biotopy. Typické určovací znaky jsou na kopulačních orgánech.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR vzácný druh, pouze v nížinných oblastech. Hojnější je jen na Třeboňsku, jihu Moravy a ve středních Čechách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tato skákavka obývá různé mokřadní biotopy s porosty rákosu a ostřic. Najdeme ji na podmáčených loukách, v rákosinách a zachovalých litorálních porostech okolo rybníků. Na latách rákosu (vzácněji i jiných trav) si spřádá pavučinové zámotky, ve kterých samice později hlídá kokon s vajíčky. S dospělci se setkáme od května do září.

 

Ochrana a ohrožení: Skákavka rákosní ve v Červeném seznamu zařazena díky své vazbě na zachovalé mokřadní biotopy jako druh téměř ohrožený (NT).

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.