Mangora acalypha - křižák luční

6. 9. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) – křižák luční

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Malý druh křižáka, o velikosti těla 7–9 mm (hlavohruď u samců 1–1,4 mm, u samic 1,5–1,8 mm). Hlavohruď je hruškovitá, světlá s tmavou linkou uprostřed. Zadeček oválný žlutobílý, v zadní části s 3 typickými tmavými rovnoběžnými skvrnkami. Nohy světlé, pokryté štětinami. Jediný středoevropský zástupce rodu Mangora, u nás pro svou typickou kresbu nezaměnitelný.

 

Rozšíření: Palearkt - Západní palearkt (Evropa), areál rozšíření zasahuje i do střední Asie.

 

V ČR hojný druh, zejména v nížinnách, téměř po celém území. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Křižák luční obývá různé otevřené biotopy, jako jsou suché louky, okraje cest, stepi, ale i rumiště nebo okraje polí. Tento křižák si staví kolovitou lapací síť s hustým středem mezi sporou vegetací, většinou nízko u země. Tito křižáci dospívají v květnu a červnu, začátkem léta dochází k páření a následně samice pečují v úkrytu blízko sítě o kulovitý kokon. Koncem léta se líhnou mladí křižáci, kteří přezimují.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.