Malva neglecta - sléz přehlížený

25. 9. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Malva neglecta Wallr. – sléz přehlížený

Syn.: Malva rotundifolia L.; M. vulgaris Ten.; Althaea vulgaris (Ten.) Alef.

Čeleď: Malvaceae – slézovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s kůlovitým, až 50 cm hlubokým kořenem. Lodyha od báze větvená, roztroušeně chlupatá, dlouhá obvykle 10–50 cm. Listy dlouze řapíkaté, s okrouhlou, laločnatou čepelí; laloky polokruhovité, zubaté. Květy obvykle po 2–4; květní stopky kratší než podpůrné listy, za plodu až 2krát prodloužené. Kalich do poloviny srostlý, s širokými zašpičatělými vrcholovými cípy. Korunní lístky obvejčité, k bázi zúžené v nehýtek, růžové až nachové, s tmavším žilkováním. Plody skládané až ze 17 plůdků; plůdky hladké, jen v místech dotyku plstnaté, světlé až tmavě hnědé.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný, poléhavý druh slézu, který vyniká na svůj vzrůst velkými květy s korunními lístky nápadně delšími než širšími. Podobný, mnohem subtilnější je sléz nizoučký (Malva pusilla), který má květy čistě bílé.

 

Rozšíření: Přirozený areál druhu pravděpodobně zahrnoval východní část Mediteránu až Přední Asii, odkud se lidskou aktivitou šířil do Euroasie. Dnes areál na východ zasahuje po Bangladéš. Jako nepůvodní druh se dostal do Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland.

 

V České republice je velmi hojným druhem, který se synantropně vyskytuje v nížinách a pahorkatinách, zasahuje jen do podhůří, kde bývá nalézán sporadicky.

 

Ekologie: Sléz přehlížený je druhem ruderálních a druhotných stanovišť v blízkosti lidských sídel. Osidluje různá pustnoucí místa, trávníky, dvorky, okraje cest, starých zdí a plotů. S oblibou roste při kompostech a hnojištích. Preferuje půdy bohaté na dusík. Je součástí ruderální vegetace poléhavých terofytů sv. Malvion neglectae.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od června do října.

 

Poznámka: Zapomenutá salátová zelenina, ze které se především mladé listy konzumovaly již ve starověkém Řecku a Římě. Listy jsou bohaté na vitamin C a karoten, obsahují ovšem vysoké množství slizových látek.

 

 

Literatura:

 

Slavík B. (1992): Malva L In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 303–310.