Lysimachia vulgaris - vrbina obecná

16. 9. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Lysimachia vulgaris L.  vrbina obecná  

Syn.: Lysimachia davurica Ledeb., Lysimachia dittrichii Opiz, Lysimachia capillaris Opiz, Lysimachia elata Salisb., Lysimachia kablikiana Opiz, Lysimachia konradii Seidl, Lysimachia paludosa Baumg., Lysimachia tomentosa C. Presl, Lysimachia westphalica Weihe

Čeleď: Primulaceae – prvosenkovití  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá, až 120 cm vysoká bylina s přímou, v horní části větvenou, rezavě pýřitou lodyhou. Listy jsou na stonku uloženy v troj- nebo vzácněji čtyřčetných přeslenech nebo vstřícně v párech. Čepel je vejčitě kopinatá až kopinatá, na okraji podvinutá, tmavě zelená, na spodu žlaznatě pýřitá. Listeny jsou tenké, čárkovité, na okraji s tenkým oranžovým lemem. Květy, sdružené do latovitých květenství, jsou zlatavé, pětičetné, široce zvonkovité. Kalich má občas na okraji oranžový lem. Plodem je kulovitá tobolka, v níž jsou uloženy semena s bradavičnatým povrchem.

 

Možná záměna: S vrbinou tečkovanou (Lysimachia punctata), u níž jsou však listy uloženy v čtyřčetných přeslenech, květy větší, vyrůstající z úžlabí listů a listeny nemají na okraji oranžový lem.

 

Rozšíření: Vlhkomilný druh s těžištěm rozšíření v mezofytiku. Vzácnější nebo úplně chybějící je v teplejších oblastech Moravy, v Českém krasu a ve vyšších horách.

 

Mírné pásmo Evropy a Asie, od Britských ostrovů po Čínu a Japonsko. Byla zavlečena do Severní Ameriky.

 

Ekologie: Vrbina obecná roste na vlhkých podmáčených půdách, v okolí vodních toků, říčních nivách, na březích rybníků, okrajích vlhčích hájů nebo na lesních mokřadech. Je diagnostickým druhem vlhkých olšin (sv. Alno-Ulmion) nebo vlhkých vysokostébelných niv sv. Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od června do srpna. Často, zejména při nedostatku světla, se šíří pouze vegetativně.

 

 

Literatura:

Skalický V. (1992): Lysimachia L. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 260–267.