Lysimachia punctata - vrbina tečkovaná

30. 11. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Lysimachia punctata L. – vrbina tečkovaná
Syn.: Lysimachia villosa F. W. Schmidt
Čeleď: Primulaceae – prvosenkovité
Status: nepůvodní druh

Popis: Vytrvalé, 40–120 cm vysoké byliny s šikmým oddenkem vytvářejícím dlouhé, načervenalé, plazivé výběžky, a přímou, obvykle nevětvenou, rovnoměrně olistěnou, odstále chlupatou, hranatou lodyhou. Listy, vyrůstající vstřícně nebo až po 4 v přeslenech, krátce řapíkaté až téměř přisedlé, s čepelí vejčitě kopinatou až kopinatou, celokrajnou, na vrcholu tupě špičatou, na rubu hustě pýřitou, na líci často olysalou, především na okrajích s oranžovými schizogenními nádržkami vytvářejícími nápadné tečkování. Květenstvím je přeslenitý hrozen tvořený krátce stopkatými, pětičetnými květy. Kalich je srostlý jen na bázi, kališní cípy jsou čárkovitě kopinaté, hustě žláznaté. Koruna je nálevkovitě zvonkovitá, zlatožlutá, uprostřed s oranžovočervenou skvrnou. Plodem je kulovitá, červeně skvrnitá tobolka.

Možná záměna: Na našem území připadá v úvahu pouze záměna s vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), která je habituelně podobná. Vrbina tečkovaná se od tohoto druhu liší přeslenitým květenstvím, většími a tmavšími květy a kališními cípy bez červenavého lemu.

Rozšíření: Druh s centrem areálu ve východním Středozemí, od Itálie, přes Balkánský poloostrov po Turecko, a na Kavkaze. Výskyt na severu Balkánského poloostrova a ve střední Evropě je pravděpodobně sekundární. Zavlečena byla do řady zemí západní a severní Evropy a do Severní Ameriky.

V ČR se vyskytuje roztroušeně v místech jejího dřívějšího i současného pěstování, kde zplaňuje. Větší koncentrace lokalit se nachází v podhůří hor na severu republiky, dále na Šumavě a v Českém lese, na Českomoravské vrchovině, ale také v Chřibech, Hustopečské pahorkatině a v Bílých Karpatech.

Ekologie:
V původním areálu roste především v podrostu lužních lesů a na vlhkých loukách. V ČR zplaňuje zejména v podhorských a horských oblastech, převážně v okolí lidských sídel (i zaniklých), na pasekách a podél cest. Poměrně úspěšně se začleňuje do (polo)přirozené vegetace (neoindigenofyt).

Hemikryptofyt, který kvete od června do srpna.

Význam: Okrasná trvalka, která je na našem území pěstována prokazatelně již od počátku 19. století. Zplanělé populace v pohraničí často ukazují na dřívější sudetské osídlení. V minulosti se uvažovalo o původnosti výskytu některých našich populací, zejména na Moravě. To je však z fytogeografického pohledu velmi nepravděpodobné.

 

 

Literatura:

Skalický V. (1992): Lysimachia L. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 260–267.

Tomanová E. & Toman J. (1978): K výskytu vrbiny tečkované v Čechách a o úzkolisté formě vrbiny obecné. – Zprávy Československé Botanické Společnosti 13: 101–106.