Luronium natans - žabníček vzplývavý

3. 9. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Luronium natans (L.) Raf. – žabníček vzplývavý

Syn.: Alisma natans L.

Čeleď: Alismataceae – žabníkovité

Status: C1, §2, NATURA 2000

 

Popis: Vodní rostlina vznášející se na hladině. Lodyha vyvinutá, kořenující v uzlinách. Listy jsou výrazně heterofylní; submerzní (ponořené) jsou čárkovitého tvaru, emerzní (na hladině) jsou dlouze řapíkaté, s čepelí celistvou, vejčitou a zaokrouhlenou. Květy oboupohlavné, korunní lístky zbarvené bíle. Plodem jsou nažky.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem se subatlantskou tendencí. Areál zahrnuje převážně oblast západní a SZ Evropy (Velká Británie, Francie, jižní Skandinávie, aj.) s přesahem na východ do Polska, Čech, resp. oblast Lužice v Německu. Z Balkánu jsou známy izolované arely.

 

V České republice je v současnosti znám pouze ze dvou lokalit nacházejících se v severních Čechách. Na lokalitách byl objeven teprve na začátku 21. století. Historicky jsou známy výskyty ve Frýdlantském výběžku a na Třeboňsku.

 

Ekologie: Druh preferuje velmi čisté, stojaté vody s minimálním obsahem živin a minerálů. Výška vodního sloupce, ve které roste, se pohybuje od několika centimetrů po zhruba 2 metry. Za vhodných podmínek vytváří bohaté, dominantní porosty pokrývající vodní hladinu. Biologie druhu je rovněž zajímavá. Květy jsou kleistogamické, tedy samoopylují se v době, kdy jsou zavřené. Dozrálé plody klesají ke dnu, kde před klíčením přečkávají chladné zimní období.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Žabníček vzplývavý patří mezi zvláště chráněné druhy a je řazen mezi taxony silně ohrožené. V Červeném a černém seznamu dokonce mezi druhy kriticky ohrožené. V současnosti není jeho výskyt na obou lokalitách ohrožen. Potenciální nebezpečí představuje snad jen zvyšování živin a postupné zazemňování obou vodních nádrží. Záchranná kultivace je zabezpečena pracovištěm BÚAV v Třeboni. Populace jsou též uměle posilovány.

 

 

Literatura:

 

Greulich S. et al. (2000): Investigation on the fundamental niche of a rare species: an experiment on establishment of Luronium natans. – Aquatic Botany, 66/3: 209-224.

 

Nielsen U.N. et al. (2006): The importance of vegetative and sexual dispersal of Luronium natans. – Aquatic Botany, 84/2: 165-170.