Lucanus cervus - roháč obecný

8. 7. 2008 vytvořil Filip Trnka

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - roháč obecný  

Syn.: Lucanus scapulodonta Weinreich, 1963; Scarabaeus cervus Linnaeus, 1758  

Čeleď:  Lucanidae - roháčovití  

Status: O, EN, BERN III, NATURA 2000, HD II

 

Popis: Samice 30 - 45 mm, samci 35 - 75 mm vzácně i 90 mm. Velikost je ovlivněna kvalitou a množstvím potravy larvy, která dorůstá 100 mm. Larvy jsou ponravy, zavalité, bílé s tmavě hnědou hlavou. Výrazný pohlavní dimorfismus, samci mají velká parohovitá kusadla, kdežto samice má kusadla krátká a má menší hlavu. Hlava a hruď je tmavá, kusadla a krovky hnědé.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, Malá Asie, Sýrie.

 

V ČR je výskyt roháče spjat se starými duby (Quercus), pokud je toto kritérium splněno, můžeme roháče nalézat i ve větším počtu. Na Moravě se s roháči setkáme například v Lednicko-Valtickém areálu, na Lanžhotsku a Břeclavsku, v Bílých Karpatech. V Čechách např.: Křivoklátsko, Český kras, Královehradecko, Pardubicko.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme od konce května do konce srpna. Nejvíce aktivní jsou za soumraku a ve večerních hodinách, kdy často pomalu létají s charakteristickým bručením. Dospělci žijí pouze několik týdnů. Živí se mízou, která vytéká z poraněných částí stromů. Samci používají svá kusadla k soubojům o samičky. Po spáření klade samička vajíčka do starých trouchnivějících kmenů, nejčastěji dubů, ale i jiných listnáčů. Larvy mají přibližně 3 - 5 letý vývoj. Kuklí se do kokonů z trouchu a hlíny. Dospělci se líhnou na podzim, přezimují v kokonu.

 

Ohrožení a ochrana: Velký úbytek původních přirozených starých doubrav a smíšených lesů vlivem změny lesního hospodářství. Odstraňování trouchnivějících kmenů a pařezů, kde se roháč vyvíjí. Nejznámějším představitelem roháčovitých a největší brouk České republiky i Evropy. Velká část lokalit je územně chráněna, často roháče nalezneme i v parcích, kde je potřeba zachovávat staré stromy stejně tak i na jiných lokalitách, jinak tento půvabný brouk z naší fauny brzy zmizí.

 

Taxonomická poznámka: V ČR a velké části Evropy poddruh Lucanus cervus cervus. Ve světě se můžeme setkat s dalšími čtyřmi poddruhy: Lucanus cervus akbesianus, Lucanus cervus judaicus, Lucanus cervus laticornis, Lucanus cervus turcicus.