Lomechusa emarginata - drabčík

30. 4. 2021 vytvořil Radim Gabriš

Lomechusa emarginata (Paykull, 1789) – drabčík

Čeleď: Staphylinidae – drabčíkovití

Status: NT

 

Popis: Velikost 4–4,5 mm. Celé tělo rezavě hnědé, krovky světlejší. Hlava, štít a krovky velmi jemně tečkované a proto matné, zadeček lesklejší, po stranách s výraznými kartáčky žlutavých chloupků. Tykadla růžencovitá, poměrně silná, štít plochy s výrazně protaženými zadními rohy, krovky zkrácené. V typické pozici mají brouci zadeček ohnutý směrem nahoru.

 

Možná záměna: S dalšími dvěma druhy rodu vyskytujícími se u nás – Lomechusa pubicollis Brisout de Barneville, 1860 a L. paradoxa Gravenhorst, 1806, charakteristickými znaky jsou tvar štítu, zadečkových článků a poměr délek tykadlových článků. Pro spolehlivé určení je třeba použít určovací klíče. Podobným druhem je také příbuzný Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1792).

 

Rozšíření: Druh obývá téměř celou Evropu.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně po celém území od nížin do pahorkatin. Díky skrytému způsobu života není znám z mnoha oblastí, pravděpodobně bude ale mnohem rozšířenější, než je dosud známo.

 

Biologie: Myrmekofil přizpůsobený k životu v mraveništích. Zajímavostí je, že během roku mění hostitelské mravence. Vývoj nových generací probíhá přes léto v koloniích několika, zejména lučních, druhů mravenců rodu Formica, k přezimování se pak drabčíci přesouvají do hnízd mravenců rodu Myrmica, typicky pod kameny na mezích nebo okrajích lesů, kde je lze nalézt zejména na jaře. Svým zbarvení velmi splývají s mravenci a lze je tak v chodbičkách kolonie snadno přehlédnout. Drabčíci jsou hostitelskými mravenci vnímáni jako součást kolonie, jsou mravenci krmeni a ochraňováni, pravděpodobně se však přiživují také na mravenčím plodu.

 

Ohrožení a ochrana: Pro přežívání druhu je důležité zachování pestrého prostředí s dostatkem kolonií hostitelských mravenců.

 

 

 

Literatura:

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín.

 

Obenberger J. (1940): Ze života mravenců a všekazů. Nakladatelství Vesmír, Praha.