Buglossoides arvensis - kamejka rolní

4. 2. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Buglossoides arvensis (L.) Johnston - kamejka rolní  

Syn.: Aegonychon arvense (L.) S. F. Gray, Lithospermum arvense L., Rhytispermum arvense (L.) Link  

Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoleté až dvouleté, 10-50 cm vysoké byliny s tenkým hlavním kořenem a hustě drsně chlupatými, přímými až vystoupavými lodyhami. Spodní lodyžní listy jsou obkopinaté, na bázi úzce klínovité, tupé či tupě špičaté, celokrajné, oboustranně odstále chlupaté. Svrchní listy jsou podlouhlé. Květy, vyrůstající ve vijanovitých květenstvích, jsou drobné, bílé, přisedlé. Kališní lístky jsou tenké, při bázi srostlé. Korunní lístky jsou z více než poloviny srostlé a tvoří korunní trubku. Plodní stopky obvykle netloustnou a odstávají od lodyhy v úhlu zhruba 45°. Plodem jsou vejcovité, na povrchu bradavičnaté tvrdky, které obvykle vyrůstají po 1 až 4 a jsou i za zralosti ukryty ve zbytcích kalichu.

 

Možná záměna: Od našich vytrvalých zástupců rodu kamejka (Buglossoides, Lithospermum) se liší zejména drobnějším vzrůstem, krémově bílými květy a bradavičnatými tvrdkami. Nejpodobnějším druhem je kamejka ztloustlá (Buglossoides incrassata), od které se kamejka rolní liší neztloustlými plodními stopkami či tvarem děložních lístků.

 

Rozšíření: Druh je původní zejména ve Středomoří a na Blízkém východě. Severní hranice areálu není přesně známa a pravděpodobně by mohla zasahovat až do střední Evropy. Dále na sever Evropy (po Britské ostrovy, jižní Skandinávii a Pobaltí) a západní Asie má rozšíření tohoto druhu archeofytní charakter. Novodobě byl druh zavlečen do USA, Argentiny, jižní Afriky, východní Asie, Austrálie či na Nový Zéland.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně v termofytiku a mezofytiku, ve vyšších polohách zcela chybí. Moravským termofytikem může pravděpodobně procházet severní hranice přirozeného areálu výskytu tohoto druhu.

 

Ekologie: Teplomilnější druh, který roste na stepních trávnících, na úhorech, ruderálních plochách či jako plevel v polních kulturách. Na půdách písčitých až hlinitých, obvykle s mírně zásaditou reakcí.

 

Terofyt, který kvete od května do července.

 

Význam: Málo nebezpečný polní plevel, který roste zejména na polích s ozimým obilím a okopaninami. Latinské rodové jméno Lithospermum pochází z řečtiny a v překladu znamená přibližně kamenné semeno. Tvrdky kamejek jsou opravdu velice tvrdé a je poměrně těžké je rozmáčknout.

 

 

 

Literatura:

 

Slavík B. (2000): Margarospermum (Reichenb.) Opiz– kamejnice, kamejka. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 186–188, Academia, Praha.