Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi - kamejka ztloustlá přehlížená

7. 5. 2014 vytvořil Michal Hroneš

Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi (Guss.) E. Zippel & Selvi – kamejka ztloustlá přehlížená
Syn.: Buglossoides arvensis subsp. coerulescens (DC.) Dostál, Buglossoides arvensis subsp. sibthorpiana (Griseb.) R. Fern., Buglossoides arvensis subsp. splitgerberi (Guss.) Giardina & Raimondo, Buglossoides arvensis var. coerulescens (DC.) A. Hansen & Sunding, Buglossoides incrassata subsp. leithneri (Boiss.) E. Zippel & Clermont, Buglossoides sibthorpiana (Griseb.) Czerep., Buglossoides splitgerberi (Guss.) Brullo, Lithospermum arvense subsp. coerulescens (DC.) Rothm., Lithospermum arvense subsp. sibthorpianum (Griseb.) Stoj. & Stef.
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: běžný druh

Popis: Jednoleté, 5-60 cm vysoké byliny s vystoupavou až přímou, nevětvenou či od báze větvenou lodyhou. Listy jsou jasně zelené až modrozelené, hustě drsně chlupaté, celokrajné, na vrcholu okrouhlé až tupě špičaté, s vyniklou střední žilkou. Květy, vyrůstající ve vijanovitých květenstvích, jsou drobné, obvykle krémově bílé, vzácně narůžovělé či světle modré. Plodní stopky jsou poměrně tlusté, v obrysu soudečkovité, obvykle přitisklé ke stonku. Plodem jsou 4 tvrdky s krátkým zobánkem.

Možná záměna:
Nejpodobnějším druhem je kamejka rolní (Buglossoides arvensis), od které se tento druh liší především ztloustlými plodními stopkami, které jsou přitisklé k lodyze, dále také okrouhlými děložními lístky či kratšími kališními úkrojky.

Rozšíření: Nedostatečně známé. S jistotou se vyskytuje v západním Středozemí, ve střední Evropě pak v Německu, Rakousku, Polsku, Nizozemí, ČR, severní Itálii (jižní Tyrolsko) a Švýcarsku.

V ČR se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech. Rozšíření na území našeho státu není příliš dobře známé a bude vyžadovat podrobnou chorologickou revizi celé skupiny kamejky rolní.

Ekologie: Suché trávníky, okraje polí, úhory, rumiště, železniční náspy či okraje cest. Na vysychavých, mělkých až hlubokých půdách.

Terofyt, který kvete od května do července.

Taxonomická poznámka:
Tento taxon byl na našem území dlouho přehlížen. Změna nastala až s vydáním Seznamu cévnatých rostlin květeny ČR v roce 2012.
Na jižní Moravě byl nedávno nalezen také nominátní poddruh kamejky ztloustlé, který se vyznačuje nižším, často poléhavým vzrůstem a modrými květy.

 

 

Literatura:

Clermont A., Hilger H. H. & Zippel E. (2003): Verbreitung und Differenzierung der mitteleuropäischen Unterarten von Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. (Boraginaceae). - Feddes Repertorium 114(1–2): 56–68.

Danihelka J., Chrtek J. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – Preslia 84: 647–811.

Zippel E. & Wilhalm T. (2003): Nachweis und Verbreitung annueller Buglossoides-Arten (Lithospermae, Boraginaceae) in Südtirol (Italien). – Gredleriana 3: 347–360.