Linum tenuifolium - len tenkolistý

25. 7. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Linum tenuifolium L. - len tenkolistý

Čeleď: Linaceae - lnovité

Status: C3, §3

 

Popis: Vytrvalá bylina s přímými lodyhami, které na bázi často dřevnatí. Listy střídavé, čárkovité a špičaté. Pozná se též dobře podle květenství, kterým je nepravidelný často mnohokvětý vidlan, květy bílé s narůžovělými žilkami na kališních plátcích.

 

Rozšíření: Převážně evropský areál se submediteránní tendencí, s těžištěm výskytu v J a JV Evropě, na sever zasahuje souvislý areál do středního Německa a na jižní Moravu, na východ je rozšířen do Turecka a na Kavkaz.

 

V ČR pouze oblast termofytika a panonika, v mezofytiku ojediněle. Izolovaná arela výskytu se nachází v severních až středních Čechách na Žatecku a Úštěcku, souvisle na jižní Moravě, též na Hané v okolí Moravských Málkovic a na řadě dalších lokalit.

 

Ekologie: Druh preferující výslunné skalní stráně, meze, suchá stanoviště s nezapojenou vegetací, xerotermní kalcifyt, primárně vázaný na opuky, druhotně též na vápencích. Autory udáván jako diagnostický druh svazu Seslerion-Festucion glaucae, v Čechách často ve svazu Bromion erecti (podobně jsme se s ním setkali na Slovensku).

 

Hemikryptofyt, kvete v červnu až srpnu.

 

Ohrožení: Druh potenciálně ohrožený nepřímou destrukcí stanovišť, expanzivním šířením některých druhů rostlin.

 

Ochrana: Len tenkolistý je zákonem chráněný, vedený jako ohrožený druh české flóry. Řada lokalit je chráněná územně.

 

   

 

Literatura:

 

Hrouda L. (1997): Linum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol. 5., Academia, Praha, 168–178.