Limnophila schranki - bahnomilka potoční

22. 4. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Limnophila schranki Oosterbroek, 1992 – bahnomilka potoční

Čeleď: Limoniidae – bahnomilkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 13–15 mm, rozpětí křídel 20–26 mm. Tělo je štíhlé, vzhledem připomíná příbuzné tiplice. Zbarvení těla je šedavé s nevýrazným skvrněním. Oči jsou černé. Hlava je poměrně malá, tykadla jsou nitkovitá, zadeček protáhlý. Nohy jsou dlouhé šedohnědé se žlutavými stehny. Křídla jsou úzká, žlutavá, nápadně hustě tmavě skvrnitá. Larvy jsou protáhle vřetenovité, světle hnědé, připomínají larvy tiplic.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími bahnomilkami se skvrněním na křídlech. V ČR 296 druhů bahnomilek. Liší se žilnatinou v křídlech, tvarem kopulačních orgánů a tykadel. Od příbuzných tiplic (Tipulidae) se bahnomilky liší mj. žilnatinou v křídlech, kde horní žilka je neúplná nebo ústí do hlavní krajní žilky a poslední článek makadel je krátký.

 

Rozšíření: Evropský druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Skandinávii.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, od nížin do podhůří, nejčastěji ve středních polohách. Patří mezi naše největší a nejběžnější bahnomilky.

 

Biologie a ekologie: Bahnomilka potoční se vyskytuje na různých mokřadních biotopech, zejména v okolí potoků, v podrostu podmáčených lesů, na mokřadních loukách, rašeliništích a prameništích. Dospělci se vyskytují od dubna do června, nejvíce v květnu. Aktivní jsou zejména za soumraku. Přes den často odpočívají na bylinné vegetaci v blízkosti vody. Larvy jsou dravé a žijí v bahně a při okrajích menších pomalu tekoucích vod.

 

 

Literatura:

 

Doskočil, J. (1977): Klíč zvířeny ČSSR. Díl V. Dvoukřídlí. Academia, Praha.

 

Reusch H. & Oosterbroek P. (1997): Diptera Limoniidae and Pediciidae, Short-palped Craneflies. In Nilsson A.N. (ed.): Aquatic Insects of North Europe – A Taxonomic Handbook Vol. 2. Apollo Books, Stenstrup, 105-132 pp.

 

Starý J. (1992): Phylogeny and classification of Tipulomorpha, with special emphasis on the family Limoniidae. Acta Zoologica Cracoviensia 35: 11-36.