Limax cinereoniger - slimák popelavý

8. 4. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Limax cinereoniger Wolf, 1803 - slimák popelavý

Kmen: Mollusca - mekkýši; Třída: Gastropoda - plži

Status: běžný druh

 

Popis: Velký druh slimáka, velikost těla 120-200 mm. Zbarvení je velmi variabilní, nejčastěji však tmavě šedomodré se světlým kýlem v zadní části nohy. Vyskytují se však i světle šedí až bílý jedinci s tmavými skvrnkami kolem kýlu. Známí jsou i albinotičtí jedinci. Spodní strana těla je okolo okrajů tmavá, uprostřed světlá. V zadní části těla je vždy nápadný střední kýl. Patří mezi naše největší plže.

 

Možná záměna: Světlé jedince se skvrnami lze zaměnit se slimákem největším (Limax maximus), který je více skvrnitý a světle hnědě zbarvený. Mladé jedince lze zaměnit i s ostatními slimáky. Od plzáků rodu Arion se liší přítomností nápadného kýlu a umístěním dýchacího otvoru, které je u slimáků v zadní části štítu (u plzáků v přední).

 

Rozšíření: Evropa - téměř celá Evropa, chybí ve  Středomoří a na Islandu.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Slimák popelavý obývá především lesnaté oblasti, najdeme ho v různých typech lesů, zejména v listnatých, smíšených a lužních lesích. Vyhledává zastíněná a vlhká místa. Vzácněji také v okolí lidských sídel a v zahradách. Ukrývá se pod padlými kmeny, kameny nebo kůrou. Ze svého úkrytu vylézá až v noci, živí se zejména rostlinnou potravou a houbami.

 

   

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.