Limax maximus - slimák největší

9. 11. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Limax maximus (Linnaeus, 1758) - slimák největší

Kmen: Mollusca - měkkýši; Třída: Gastropoda - plži

Status: běžný druh

 

Popis: Velký druh slimáka o velikosti 100-200 mm. Patří tak mezi naše největší plže. Tělo je robustní, protáhlé, na zadní straně těla zúžené s výrazným kýlem.  Zbarvení je variabilní, nejčastěji však hnědavé s tmavými skvrnami.

 

Možná záměna: Téměř nezaměnitelný druh, na první pohled jej můžeme zaměnit se skvrnitými jedinci slimáka popelavého (Limax cinereoniger), ti však nemají skvrnitý štít a také s vzácnějším slimákem pestrým (Limacus flavus), který je ve zbarvení velice variabilní.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Slimák největší obývá různé biotopy, nejčastěji se s ním však setkáme v blízkosti lidských sídel, na zahradách, v parcích, lužních lesích apod. Přes den se ukrývá pod kameny, dřevem a jinými předměty. Ven vylézá až v noci nebo za deštivého počasí. Živí se rostlinnou potravou a houbami. Zajímavý je proces páření těchto slimáků. Dva jedinci se spustí na slizu do volného prostoru a obtočí se kolem sebe, přičemž vysunou své pohlavní orgány a vzájemně se oplodní.  Poté kladou nažloutlá kulovitá vajíčka do vlhké půdy.

 

   

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.