Libelloides macaronius - ploskoroh pestrý

17. 8. 2012 vytvořil Filip Trnka

Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) - ploskoroh pestrý

Syn.: Ascalaphus macaronius (Scopoli, 1768)

Čeleď: Ascalaphidae - ploskorohovití

Status: KO, EN

 

Popis: Velikost těla 25-35 mm, rozpětí křídel 45-60 mm. Tykadla jsou dlouhá, nitkovitá a zakončená zploštělými paličkami. Tělo je hnědo-černé, hustě černě ochlupené, u samců zakončené klíšťkami, které slouží k přidržování samice při kopulaci. Křídla jsou částečně bezbarvá s hnědo-černými a žlutými skvrnami.

 

Možná záměna: Z ČR je znám výskyt ploskoroha žlutého (Libelloides coccajus). Od L. macaronius se liší zbarvením křídel. L. coccajus přední křídla žlutá pouze na bázi (chybějí hnědo-černé skvrny) a zadní křídla jsou částečně průhledná. L. coccajus byl nalézán v první polovině 20. století pouze na Křivoklátsku, chybějí novější nálezy a druh se považuje za nezvěstný.

 

Rozšíření: Jihovýchodní Evropa a jihozápadní Asie.

 

V ČR dosahuje severozápadní hranice svého rozšíření a je znám především ze středních Čech (okolí Prahy, Český kras) a z jižní Moravy (Pálava, Podyjí, Jihlavsko atd.).


Biologie a ekologie: Dospělci od května do září s maximem v červnu a červenci. Ploskoroh pestrý obývá zachovalá společenstva skalních a sprašových stepních trávníků. Imaga obratně poletují jen za slunečných dnů až několik metrů nad zemí, jinak sedí na vegetaci se střechovitě složenými křídly. Pohybují se třepotavým a klikatým letem, během kterého loví nebo dochází k námluvám. Samečci se zachytí o samičku klíšťkami, které mají na zadečku, poté oba padají do trávy, kde probíhá kopulace. Samičky kladou asi 40-50 vajíček ve dvou řadách na vegetaci. Larvy jsou podobné larvám mravkolvů, od nichž se liší bradavkovitými, obrvenými výběžky na každém hrudním a zadečkovém článku, širší hlavou a krátkými předními končetinami. Proti predátorům se maskují exkrementy a detritem, který na sebe nalepují. Žijí na povrchu půdy a s rozevřenými kusadly nehybně čekají na kořist. Živí se především různými bezobratlými. Larvy tráví kořist mimotělně (podobně jako pavouci), do kořisti vpustí trávící šťávy, nechají působit enzymy na natrávení tkání a potom postupně vysávají obsah těla kořisti. Larvy dvakrát přezimují a třetí instar si na jaře vytvoří zámotek na vegetaci a asi po třech týdnech se líhne dospělec.

 

Ohrožení a ochrana: Dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny patří mezi kriticky ohrožené druhy (KO). V Červeném seznamu veden jako ohrožený (EN). Ploskoroh pestrý byl v ČR vždy vzácným a lokálním druhem, jelikož zde má okraj areálu rozšíření. Ohrožen je především zalesňováním a zarůstáním biotopů. Na lokalitách kde se tento druh vyskytuje, je třeba dodržovat náležitý management jako pastva a odstraňování náletu.

 

 

 

Literatura:

 

Aspöck H., Aspöck U. & Hölzel H. (1980): Die Neuropteren Europas. Band I & II. Goecke & Evers, Krefeld.

 

Řezáč M. (2009): Ploskorozi, klenoty našich stepí. Živa, 57: 124–126.