Leucorrhinia pectoralis - vážka jasnoskvrnná

25. 2. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – vážka jasnoskvrnná

Čeleď: Libellulidae  vážkovití 

Status: SO, NT, HD II

 

Popis: S velikostí těla 3239 mm je největším zástupcem rodu Leucorrhinia u nás. Hruď i zadeček samců jsou zbarveny červenohnědě a na svrchní straně sedmého zadečkové článku se nachází světle žlutá skvrna. Skvrny na zadečku samic jsou žluté nebo žlutooranžové. Světlejší skvrna na sedmém zadečkovém článku proto nemusí být dobře zřetelná. Černé skvrny na bázi křídel jsou u samic obklopené jantarovým zbarvením. Plamky na křídlech obou pohlaví jsou tmavé. Čelo i horní pysk jsou bílé.

 

Možná záměna: Nejpodobnějším druhem je vážka tmavoskvrnná (L. rubicunda), která je však drobnější a u samců chybí jasná žlutá skvrna na sedmém zadečkovém článku. Záměna tak připadá v úvahu spíše u samic nebo mladých nevybarvených samců. Pomocným znakem je odlišný tvar skvrn na zadečku, ale jistotou je až prohlédnutí charakteristického tvaru kladélkové chlopně u samic (L. pectoralis má dva výrazné výběžky a L. rubicunda jen dva malé výrůstky) a sekundárního genitálu u samců.

 

Rozšíření: Palearktický druh s těžištěm výskytu ve východní Evropě a v západní Sibiři. V západní a střední Evropě se vyskytuje jen ostrůvkovitě.

 

V ČR nepříliš hojný druh s ostrůvkovitým výskytem na celém území.

 

Ekologie a biologie: Vyhledává teplejší, dobře osluněné stojaté vody kryté před větrem. Zpravidla osidluje lesní rybníky, slatinné tůně či extenzivní rybníky s bohatě zarostlým litorálem. Často se vyskytuje také na rašeliništích. V porovnání s ostatními druhy rodu Leucorrhinia je L. pectoralis relativně nejvíce teplomilná. Jedná se o brzký jarní druh líhnoucí se již na přelomu dubna a května. Hlavní období aktivity imag bývá v červnu. Samci často patrolují přímo ve vysoké příbřežní vegetaci. Délka vývoje larev je dva roky.

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.