Leucorrhinia dubia - vážka čárkovaná

22. 2. 2019 vytvořil Adam Bednařík

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) – vážka čárkovaná 

Čeleď: Libellulidae – vážkovití 

Status: NT

 

Popis: Je nejmenší vážkou rodu Leucorrhinia s délkou těla 3136 mm. Stejně jako jiní zástupci rodu má vážka čárkovaná charakteristicky bílé čelo a horní pysk. Hruď samců je zbarvena červenohnědě. Na svrchní straně štíhlého zadečku samců jsou podlouhlé světle červené skvrny. Skvrny na těle samic jsou podobného rozsahu jako u samců, ale žluté barvy. Plamky na křídlech jsou tmavé. Kostální (přední) žilka na křídlech je od těla k nodu černá a od nodu ke konci křídla bílá. Na bázích křídel obou pohlaví se nachází černé skvrny.

 

Možná záměna: Nejpodobnější vážkou je vážka tmavoskvrnná (L. rubicunda), která je však robustnější a červené skvrny na zadečku jsou větší. Kostální žilka na křídlech vážky tmavoskvrnné je v celé délce světlá.

 

Rozšíření: Palearktický druh s výskytem od Velké Británie až po Japonsko. V západní části areálu je výskyt spíše ostrůvkovitý. Chybí v jižních částech Evropy.

 

V ČR se vyskytuje mozaikovitě podle dostupnosti vhodných biotopů převážně v příhraničních pohořích.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o typický tyrfofilní druh vyhledávající rašelinné stanoviště převážně ve středních a vyšších polohách. Vážka čárkovaná je citlivá k predaci, a proto je téměř striktně vázána na biotopy bez rybí obsádky. S dospělci se setkáme od května do srpna. Na vhodných lokalitách se vyskytují ve velmi vysokých počtech. Samce můžeme často vidět sedět na vyhřáté zemi, kusech dřeva či kamenech. Zimujícím stadiem je larva, jejíž vývoj je většinou dvouletý.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.