Lethrus apterus - chrobák révový

14. 6. 2009 vytvořil Filip Trnka

Lethrus apterus (Laxmann, 1770) - chrobák révový

Syn.: Lethrus podolicus Fischer, 1822; Lethrus scaraboeoides Hochenwarth, 1785; Lethrus subaeneus Fairmaire, 1866 - chrobák hlavatý

Čeleď: Geotrupidae - chrobákovití

Status: RE

 

Popis: Velikost 15-24 mm, tělo je robustní, oválné s masivní hlavou. Zbarvení je černé, slabě lesklé. Hlava je mimořádně robustní, zejména u samců, v předu širší než vzadu, se silně vyvinutými kusadly, které jsou samců rozvětveny. U samic mají mandibuly jednoduchý tvar. Délka štítu je témeř tak velká jako délka krovek, jejichž tvar je témeř trojúhelníkovitý.

 

Rozšíření: Ponticko-pannonský druh, s centrem rozšíření od stepí kolem Černého moře až po Pannonskou nížinu. Rakousko (Burgenland, Niederösterreich), Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, Moldávie, Ukrajina, jižní Rusko, Bulharsko. Staré údaje (z 19. století) jsou i z jihovýchodního Poska.

 

V ČR dosahoval nejzápadnější hranice svého rozšíření, ale dnes je u nás  považován za vyhynulý druh. Historické nálezy jsou známy za Znojemska, širokého okolí Brna, Uherskohradišťska a Hodonínska. Nejbližší známá lokalita s recentním výskytem chrobáka révového se nachází na Slovensku v okolí Nového Mesta nad Váhom.

 

Biologie a ekologie: Imaga jsou aktivní již v dubnu. Obývají stepní biotopy, meze, pastviny, vinice a okraje polí. Imaga kusadly ukrajují listy živých rostlin (např.: révy vinné), které pak nosí do hnízda a z nich pěchují zásobní mateřské hrudky pro larvy. Hloubí až 110 cm dlouhé nory s krátkými postranímy chodbami na konci. Do těchto postraních chodeb jsou pěchovány čerstvé listy rostlin sloužící za potravu budoucímu potomstvu.  Před vylíhnutím larev však tyto mateřské hrudky z listů prodělají určitý proces kvašení a teprve potom jsou vhodnou potravou pro vylíhlé larvy. Vývoj trvá asi čtyři týdny, larva pak vytváří kokon a kuklí se, přezimuje a imago se líhne další rok na jaře. Samci se snaži obsazovat nory, které jsou již obsazeny jinými páry. Proto samec vždy střeží ústí nory, zatímco samice přináší do hnízda čerstvé listy. Někdy mezi samci dochází k bojům o obsazení hnízda.

 

Ohrožení a ochrana: Chrobák révový je u nás již vyhunulý, byl postupně vytlačován zarůstáním stepí díky ukončení pastvy a především intezifikací zemědělství. Kolektivizace pozemků a jejich přeměna na ornou půdu a použití chemikálií způsobilo vymizení tohoto brouka z naší přírody.

 

lethrus_apterus1 lethrus_apterus2 lethrus_apterus3
lethrus_apterus4 lethrus_apterus5