Lestes sponsa - šídlatka páskovaná

12. 9. 2017 vytvořil Adam Bednařík

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – šídlatka páskovaná 

Čeleď: Lestidae - šídlatkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Kovově lesklá zeleně zbarvená šídlatka s délkou těla 35-39 mm. Samci mívají modré ojínění na části hrudi, prvních dvou a posledních dvou zadečkových článcích. Spodní zadečkové přívěsky jsou dlouhé a rovné bez výrazného zahnutí. Samice postrádají modré ojínění. Párové zelené skvrny na svrchní straně prvního zadečkového článku samic jsou trojúhelníkovitého tvaru. Plamky na křídlech jsou u obou pohlaví hnědé a relativně krátké.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s šídlatkou tmavou (Lestes dryas). Samce od sebe můžeme odlišit podle ojínění druhého zadečkového článku, které u L. dryas sahá jen do horní poloviny článku a vzniká tak zřetelná kovově lesklá skvrna na jeho dolní polovině, zatímco u druhu L. sponsa je ojínění na celém článku. K rozlišení pomůže také délka a tvar spodních zadečkových přívěsků samců (u L. dryas jsou kratší, paličkovité a ohnuté dovnitř). Samice jsou zaměnitelné snadněji a pro jejich rozlišení slouží především morfologie kladélka či tvar párových skvrn na prvním zadečkovém článku.

 

Rozšíření: Vyskytuje se v převážné části Evropy a severní Asie. V Evropě chybí jen ve Středomoří a nejsevernější části Skandinávie.

 

V ČR se jedná o velmi hojný druh rozšířený po celém území.

 

Biologie a ekologie: Šídlatka páskovaná se vyvíjí v široké škále stojatých vodních biotopů od tůní přes rybníky až po rašeliniště. Je také velmi tolerantní k širokému rozmezí pH. Patří mezi pozdnější druhy vážek s hlavním těžištěm výskytu imag v červenci a srpnu, ale můžeme je spatřit i v říjnu. Dospělci často usedají na břehovou vegetaci. Samice kladou vajíčka do pletiv rostlin vyrůstajících z vody za asistence samce. Vajíčka přečkají zimu a larvy se líhnou na jaře, kdy prodělávají v závislosti na okolních podmínkách zhruba tři měsíce dlouhý vývoj.

 


 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.