Lestes barbarus - šídlatka brvnatá

18. 2. 2018 vytvořil Adam Bednařík

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) – šídlatka brvnatá 

Čeleď: Lestidae - šídlatkovití 

Status: NT

 

Popis: Dosahuje délky těla 40-45 mm. Tělo je u obou pohlaví kovově lesklé zelenohnědé barvy bez modrého ojínění. Spodní část hlavy je světle žlutá. Plamky na křídlech jsou dvoubarevné. Horní zadečkové přívěsky samců jsou světlé, stejně jako celá kladélková chlopeň samic.

 

Možná záměna: Díky zbarvení těla a snadno rozpoznatelným dvoubarevným plamkám na křídlech je tento druh mezi ostatními šídlatkami dobře rozpoznatelný.

 

Rozšíření: Je to mediteránní druh rozšířený ve větší části Evropy. Chybí především ve v Pobaltí a Skandinávii.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně po celém území vyjma vyšších nadmořských výšek (zhruba do 600 m n.m.).

 

Biologie a ekologie: Vyhledává menší mělčí zarostlé mokřadní biotopy charakteristické velkým kolísáním hladiny až vysycháním. S dospělými jedinci se setkáme poměrně krátce v období mezi červnem a srpnem. Často usedají na vegetaci. Ke kladení vajíček dochází za asistence samce do stonků rostlin nad vodní hladinou nebo v těsné blízkosti vodní plochy. Vajíčka přečkávají zimu a na jaře se líhnou larvy, které prodělávají 2-4 měsíce dlouhý vývoj.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.