Lepthyphantes leprosus - plachetnatka skalní

7. 4. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) – plachetnatka skalní

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2,5–3,5 mm (hlavohruď 1,2–1,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá bez kresby. Zadeček je oválný světle hnědý až šedohnědý s tmavou kresbou a světlými skvrnami. Na makadlech samců jsou dvě výrazné štětiny. Nohy žlutohnědé s tmavým kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zástupci rodu Lepthyphantes (v ČR 4 druhů). Zvláště podobná je plachetnatka tlustortnná (L. minutus), ta se však vyskytuje spíše v lesích. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů. Zástupci podobného rodu Megalepthyphantes mají na hlavohrudi tmavý proužek.

 

Rozšíření: Holearktický druh – celá Evropa, mírný pás Asie a Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tato plachetnatka se vyskytuje na různých skalních biotopech, jako jsou sutě, skalní stepi, skály, lomy, ale často se také vyskytuje v budovách, skelpech a sklenících. Žije pod kameny, ve skalních štěrbinách a v budovách na tmavých místech, kde si tká drobné plachetkovité sítě. S dospělci se setkáme celoročně.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.