Lepisma saccharina - rybenka domácí

1. 8. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Lepisma saccharina Linnaeus, 1758 – rybenka domácí

Třída: Insecta – hmyz; Podtřída: Thysanura – šupinušky; Řád: Zygentoma – rybenky

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7-10 mm. Tělo je protáhle kapkovité, dorzoventrálně zploštělé, v zadní části zúžené. Hlava je široká s dvěma drobnými očky. Na hlavě jsou umístěny dvě dlouhé článkované tykadla. Zadeček je protáhlý, na posledním článku se dvěma štěty a středovým paštětem. Celé tělo je pokryto drobnými lesklými šupinkami, které dodávají rybence charakteristický stříbrný lesk. Po stranách článků je řídce ochlupené. Nohy a tykadla jsou žlutavě zbarvené.

 

Možná záměna: U nás nezaměnitelný druh. V ČR se vyskytují 4 druhy. U mravenců žije žlutavá rybenka mravenčí (Atelura formicaria). Ostatní naše rybenky mají výrazné ochlupení a jsou obvykle skvrnité a bez lesku.

 

Rozšíření: Kosmopolitní druh – rozšířena po celém světě.

 

V ČR po celém území.

 

Biologie a ekologie: Rybenka domácí, jak už název napovídá, žije u nás zejména v budovách, ve sklepích, sklenících, stájích, zahradách a v okolí budov. Vzácněji ji můžeme nalézt i ve volné přírodě, pod kameny a v dutinách stromů. Vyhovují jí zejména vlhká a tmavá místa, proto ji často můžeme spatřit v koupelnách či na toaletách. Aktivní je zejména v noci. Živí se různými organickými zbytky. Někdy bývá považována za škůdce. Jejími predátory jsou např. pavouci.

 

 

 

Literatura:

 


 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha. 

 

 

Kratochvil J. (1959): Řád Šupinušky -Thysanura. In: Kratochvil J. (ed.): Klíč zvířeny ČSR. Díl Praha, ČSAV.