Leiobunum rupestre - sekáč skalní

9. 11. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) – sekáč skalní

Čeleď: Sclerosomatidae

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4-7 mm. Tělo je vejčitě oválné. Oční hrbolek poměrně malý. Zbarvení samic a mladých jedinců je bělavé s černohnědým pruhem a skvrnami. Samci mají často zadeček celý tmavý. Nohy jsou dlouhé a tenké, hnědožluté s typickým světlým předkyčlím.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zástupci rodu Leiobunum (v ČR 5 druhů). Tento druh má jako jediný světlé předkyčlí noh.

 

Rozšíření: Evropa – zejména střední Evropa, zasahuje do Itálie a na sever Balkánu.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména ve vyšších polohách.

 

Biologie a ekologie: Sekáč skalní žije v listnatých i jehličnatých lesích, skalních městech, ale i na okrajích sutí. Obvykle ho najdeme na skalách, větších kamenech nebo na kmenech stromů. Aktivní je zejména v noci. S dospělci se setkáme od července do října.

 

 

Literatura:


Šilhavý V. (1956): Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství ČŠAV, Praha.

 

Šilhavý V. (1971): Sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha.