Leiobunum rotundum - sekáč nitkonohý

26. 12. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) – sekáč nitkonohý

Čeleď: Sclerosomatidae - sekáčovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5-7 mm. Tělo je oválně vejčité. Zbarvení samic je světle béžové až hnědé s tmavším širokým pruhem uprostřed zadečku, který bývá v zadní části přerušovaný. Samec je menší a jeho zbarvení je světle hnědé bez kresby. V přední části hlavohrudi je tmavý klín. Oční hrbolek je poměrně malý a úzký, tmavě zbarvený. Předkyčlí noh jsou tmavá. Nohy jsou tmavé a výrazně dlouhé, zvláště u samců.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Leiobunum (v ČR 5 druhů). Zvláště podobný je druh L. rupestre. Liší se světlým očním hrbolkem a má světle zbarvené předkyčlí.

 

Rozšíření: Palearktický druh.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tento sekáč žije ve vlhkých lesích, v okolí potoků a na skalách. Často ho najdeme také na kmenech stromů. Někdy se sdružují do skupinek několika jedinců. Dospělci se vyskytují od června do listopadu.

 

 

 

Literatura:

 

Šilhavý V. (1956): Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství ČŠAV, Praha.

 

Šilhavý V. (1971): Sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha.