Leiobunum limbatum - sekáč

11. 3. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Leiobunum limbatum L.Koch, 1861 - sekáč

Řád: Opiliones - sekáči; Čeleď: Sclerosomatidae

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla se pohybuje od 4,5 -7,5 mm. Samice jsou větší než samci. Tělo je oválné až vejčité s výraznou zadečkovou částí.  Tělo je světle zbarvené s tmavými skvrnami různých odstínů. Mladí jedinci jsou zbarveni oranžově. Oční hrbolek je poměrně malý, jen málo vystouplý. Nohy jsou dlouhé, jednobarevně hnědě zbarvené, u mladých jedinců výrazně tmavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s jinými druhy rodu Leiobunum (v ČR 5 druhů). Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů, znaků na očním hrbolku atd.

 

Rozšíření: Evropa - střední Evropa, část Itálie a Švedsko.

 

V ČR poměrně hojný druh, zejména v nížších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento sekáč obývá různé biotopy, nejčastěji se s ním setkáme v okolí lidských sídel, na starých zdech, skalách, zříceninách a na kůře stromů. Často se vyskytuje ve větším počtu. Přes den tito sekáči nehybně odpočívají na zdech či na kůře stromů. Aktivní jsou až v noci, kdy se živí drobnými bezobratlými a jejich zbytky. Dospívají koncem léta a na podzim, kdy jsou nejpočetnější.

 

 

Literatura:


Šilhavý V. (1956): Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství ČŠAV, Praha.

 

Šilhavý V. (1971): Sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha.