Lehmannia marginata - podkornatka žíhaná

30. 11. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Lehmannia marginata (O. F. Műller, 1774) - podkornatka žíhaná

Kmen: Molusca - měkkýši, Třída: Gastropoda - plži

Status: běžný druh

 

Popis: Nenápadný druh slimáka, velikost těla až 75 mm. Tělo je poměrně úzké, zbarvení světle hnědé - variabilní. Štít je v zadní části tupě zaostřený a je na něm tmavá lyrovitá kresba. Kýl je nápadně světle zabarven. Na bocích těla bývají dvě světlé linky. U tohoto druhu je dobře patrný krevní splav. Tělo je na omak měkké a vlhké. Podkornatka nevytváří žádnou ulitu.

 

Možnost záměny: Vzhledem k nápadnému světlému kýlu, světlému žíhání a tmavé lyrovité skvrně, je poměrně dobře rozpoznatelná. Záměna je možná s nedospělými jedinci slimáka největšího (Limax maximus) a slimáka popelavého (Limax cinereoniger), od nichž se odlišuje zejména dobře viditelným krevním splavem - sinem.

 

Rozšíření: Evropa.

 

V ČR běžný druh, zejména v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: S tímto plžem se setkáte zejména v listnatých a smíšených lesích, v oblibě má lesy bukové. Nalézt ji lze také ve skalách a podél potoků. Podkornatka dostala svůj český název podle toho, že s oblibou vyhledává jako úkryt popraskanou kůru stromů. Za vlhkého počasí opouští úkryty a vylézá často až do korun stromů. Někdy se s ní setkáme také na vlhkých skalách v listnatých lesích.

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.