Lasius niger - mravenec obecný

4. 2. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Lasius niger (Linnaeus, 1758) – mravenec obecný

Čeleď: Formicidae – mravencovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je u dělnic 2,5–4 mm, u královny 7–9,5 mm. Tělo je šedohnědé až šedočerné, hruď a kusadla jsou světlejší. Celé tělo je pokryto krátkými světlejšími chloupky, které vytvářejí matný vzhled. Nohy jsou hnědošedé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími mravenci, zvláště z rodu Lasius (v ČR 20 druhů). Rozlišovací znaky jsou ve zbarvení, ochlupení hlavy a stopky, na kusadlech apod. Zvlášť podobný je mravenec zploštělý (Lasius platythorax), který byl od mravence obecného odlišen teprve nedávno. Tento druh však obývá na rozdíl od mravence obecného spíše vlhčí biotopy.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy, Střední Asie a Číny. Zavlečen byl do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do hor. Patří mezi naše nejhojnější mravence.

 

Biologie a ekologie: Mravenec obecný obývá různé sušší nelesní biotopy, jako jsou louky, kamenité stráně, pastviny, paseky, okraje cest, zahrady, sady a často také v okolí lidských sídel. Někde také v domácnostech. Staví si hnízdo většinou pod kameny a v zemi, někdy buduje také menší hliněné kupy mezi trsy trav. Hnízdo zakládá většinou sama královna, která si vytvoří komůrku v půdě, ve které naklade vajíčka, o které se sama stará, vylíhlé dělnice pak zajistí stavbu hnízda. Hromadné rojení probíhá obvykle v červenci a srpnu, zvláště při nízkém tlaku vzduchu. Jedná se o všežravý druh, který se živí hmyzem, ale s oblibou také medovicí mšic, které často chrání hliněnými kryty. Královna se může dožít až okolo 15 let.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P. & Tyrner P. (2012): Blanokřídlí České republiky I. – Žahadloví. Academia Praha.

 

Zahradník J. (1987): Blanokřídlí. Artia Praha.