Lasius flavus - mravenec žlutý

24. 4. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Lasius flavus (Fabricius, 1782) – mravenec žlutý

Čeleď: Formicidae – mravencovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je u dělnic 2–4 mm, u královny a samců 6–8,5 mm. Tělo i nohy jsou žluté až hnědožluté či rezavé. Královna, samci a některé větší dělnice jsou tmavší. Oči jsou tmavé a oproti jiným zástupcům rodu velmi drobné.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími žlutavými druhy rodu Lasius, u nás s mravencem stínomilným (L. umbratus) a podobný je také mravenec královnin (L. reginae). Od nich se mravenec žlutý odlišuje např. krátkými neodstávajícími chloupky na holeni.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy, Střední Asie, na jihu Sibiře a v Japonsku.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do hor. Patří mezi naše nejhojnější mravence. Na některých lokalitách může biomasa těchto mravenců čítat až 150 kg/ha!

 

Biologie a ekologie: Mravenec žlutý obývá různé nelesní biotopy, jako jsou louky, pastviny, stráně, stepi, okraje cest, zahrady, parky a často také okolí lidských sídel. Staví si podzemní hnízdo většinou pod kameny, buduje také menší hliněné kupy, které však nejsou spojeny s povrchem. Většinu života stráví tito mravenci pod zemí. Hnízdní kupy často porůstají trsy trav, mechem a jinými rostlinami. Hnízdo zakládá společně více královen, ale pouze jedna nakonec hnízdo ovládne. Kolonie jsou početné a můžou čítat až okolo 100 000 jedinců. Hromadné rojení probíhá obvykle v červenci a srpnu. Živí se zejména medovicí na kořenech sajících mšic, o které tito mravenci pečují.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P. & Tyrner P. (2012): Blanokřídlí České republiky I. – Žahadloví. Academia Praha.

 

Zahradník J. (1987): Blanokřídlí. Artia Praha.