Larinioides sclopetarius - křižák mostní

12. 11. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) - křižák mostní

Syn.: Araneus sericatus Clerk,1757 , Aranea undulata Olivier, 1789 , Atea sclopetaria, Epeira sclopetaria (E.sericata).

Čeleď: Araneidae - křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Poměrně velký druh křižáka, délka těla u samice 10-15 mm (hlavohruď u samice 3,5-6 mm, u samce 2,7-5 mm). Tělo je zbarveno obvykle šedé až šedohnědě, zadeček skvrnitý s tmavou kresbou ohraničenou tenkou bílou linkou. Hlavohruď široká, šedě zbarvená. Nohy jsou šedé s nepravidelnými černými skvrnkami.

 

Možnost záměny: S ostatními zástupci rodu Larinioides, např. s druhem křižák rákosní (Larinioides cornutum) - ten je menší než k. mostní a kresba je více výrazná, tento křižák obývá mokřadní biotopy. Spolehlivé odlišení od ostatních druhů rodu Larinioides je podle pohlavních orgánů.

 

Rozšíření: Holearktický druh (Evropa, Asie, S. Amerika).

 

V ČR hojný po celém území, zejména ve městech.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák si za pomoci člověka našel nové zvláštní místo k životu, nejčastěji ho totiž najdeme na mostech, železných konstrukcích budov a zdech domů. Na mostech bývá velmi hojný a zvláště na podzim se s ním můžeme setkat takřka na každém mostě. Proč tento křížák obývá mosty? - vysvětlení je prosté, nachází zde dostatek úkrytů a prostorů pro tkaní sítí. Mosty také bývají často osvětleny, což láká hmyz, který se v noci, právě v době, kdy jsou křižáci nejvíce aktivní, chytá do sítí. V přírodě ho nalezneme i na keřích okolo vod a na skalách. Křižák mostní si staví velké kruhové sítě, které mohou mít v průměru i přes půl metru! S dospělými jedinci se setkáme zejména na podzim, kdy také dochází k páření. Uvádí se, že přezimují i dospělí jedinci.

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.