Lappula squarrosa - strošek pomněnkový

11. 1. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Lappula squarrosa (Retz.) Dumortier – strošek pomněnkový
Syn.: Myosotis squarrosa Retz., Myosotis lappula L., Lappula echinata Gilib., Lappula myosotis Moench, Echinospermum lappula (L.) Lehm., Echinospermum canescens Opiz, Echinospermum lanceolatum Opiz, Echinospermum obtusifolium Opiz, Echinospermum pedunculatum Opiz
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: C3

Popis: Jednoleté až dvouleté, 20 – 50 cm vysoké byliny s přímými, v horní třetině často větvenými, odstále drsně chlupatými lodyhami. Přízemní listy jsou krátce řapíkaté, lodyžní listy jsou přisedlé, úzce kopinaté až podlouhlé, tuhé, na okraji mírně podvinuté. Květy, vyrůstající v rozkladitých vijanech s listeny podobnými lodyžním listům, jsou drobné, světle modré, v ústí korunní trubky s 5 žlutavými šupinkami. Tvrdky jsou v obrysu vejcovité, trojboké, na hranách s 2-3 řadami kotvičkovitých osténků, které jsou všechny přibližně stejně dlouhé nebo jsou osténky vnější řady o něco kratší než ostatní.

Možná záměna: Velmi podobným druhem je strošek polopásý (Lappula semicincta), který se dá nejlépe odlišit podle tvrdek dvojí velikosti, z nich ty větší mají na bázi srostlé osténky vnitřní řady a vnější osténky nápadně kratší.

Rozšíření: Strošek pomněnkový se vyskytuje v rozsáhlém areálu od jihozápadní Evropy po Mongolsko a Čínu. V Evropě je původní především v teplejších oblastech (Středozemí, Panonie), v Polsku, Německu a Skandinávii je považován za zavlečený. Zavlečen byl také do jižní Afriky, Austrálie a Severní Ameriky, kde se často chová jako invazní druh.

V ČR se stabilně vyskytuje pouze v nejteplejších oblastech (Polabí, střední Čechy, střední, jižní a jihozápadní Morava), jinde je výskyt obvykle pouze přechodný (jižní a západní Čechy, severní Morava a Slezsko).

Ekologie: Strošek pomněnkový se roste přirozeně především v suchých trávnících s řídkou vegetací, na písčinách a na výslunných skalkách, především na horninách s bazickou reakcí. Sekundárně se vyskytuje také na okrajích polí a cest, na úhorech, na železničních náspech, v lomech nebo na hradních zdech.

Terofyt až hemikryptofyt, který kvete od června do srpna.

Ohrožení a ochrana: Druh je na našem území v současné době poměrně vzácný a proto je v Červeném seznamu hodnocen jako ohrožený (kategorie C3). K důvodům jeho vzácnosti patří vazba na nejteplejší oblasti, ale také změny v hospodaření a celkové zapojování krajiny.

 

 

Literatura:

Kubát K. (2000): Lappula Moench. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 235–238.

Zhu G. L., Riedl H. & Kamelin R. V. (1995): Boraginaceae. – In: Wu C. Y., Raven P. H. & Hong D. Y. (eds), Flora of China 16, Science Press, Beijing and Missouri Botanical Garden Press, St. Louis, 329–427.