Lamia textor - kozlíček vrbový

11. 9. 2008 vytvořil Filip Trnka

Lamia textor (Linnaeus, 1758) - kozlíček vrbový

 Syn.: Cerambyx cephaloses Voet, 1778; Cerambyx nigrorugosus DeGeer, 1775; Cerambyx noctis Gronov, 1764; Cerambyx unicolor Brown, 1776; Cerambyx textor (Linnaeus, 1758); Lamia tricarinata Cornelius, 1884; Pachystola textor (Linnaeus) Küster, 1845

 Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

 Status: NT

 

Popis: Velký kozlíček dorůstající 15-30 mm, šedo-hnědé barvy, štít s trnem na obou stranách. Na krovkách různě malé žluté skvrnky.

 

Rozšíření: Celá Evropa mimo ostrovních států s výjimkou Velké Británie.

 

V ČR je kozlíček vrbový rozšířen podél vodních toků nebo v blízkosti rybníků. Vyskytuje se v nížinách a podhůřích, nebo horských údolích. U nás nejčastěji na Třeboňsku, Břeclavsku, Zlínsku i v širším okolí Prahy, jinak roztroušeně podél řek. Vyskytuje se velmi lokálně až vzácně.

 

Biologie a ekologie: Imaga jdou aktivní již v dubnu a můžeme je nalézat ještě v srpnu. Má noční aktivitu. Často nehybně sedí na živné rostlině, což je nejčastěji vrba (Salix), méně často pak topol (Populus) nebo olše (Alnus). Dříve býval dokonce označen za škůdce. Dnes se stává vzácným. Je zřejmé, že mizí z naší přírody díky regulaci většiny velkých toků. Samičky kladou vajíčka do spodní části živných rostlin a vývoj probíhá často v mladých kmíncích nebo silnějších větvích, málokdy v pařezech nebo přímo v kmeni. Larva dřevo silně poškozuje, může tak dojít i k úhynu rostlin. Vývoj trvá přibližně  2-3 roky. Dospělé brouky můžeme najít v zimě pod kůrou, kde zimují. Dospělci provádějí často žír na stoncích mladých vrb, okusují listy a mladou kůru.