Lacinius horridus - sekáč ježatý

9. 9. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Lacinius horridus (Panzer, 1794) - sekáč

Čeleď: Phalangiidae - sekáčovití

Status: běžný druh

 

Popis: Nápadný sekáč o velikosti 5 - 8 mm. Tělo je zploštělé, pokryté výraznými trny. Celkové zbarvení je hnědavé až šedé s tmavší skvrnou na zadečku. Oční hrbolek  s párem tmavých očí je vystouplý a trnitý. V přední části, před očním hrbolkem jsou typické tři výrazné trny. Nohy jsou poměrně krátké s jemnými trny. Tento sekáč je vzhledem k výraznému otrnění u nás nezaměnitelným druhem.

 

Rozšíření: Evropský druh - téměř celá Evropa.

 

V ČR hojný druh, v nížinách a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Tohoto sekáče nalezneme na různých biotopech a to jak suchých jako jsou lesostepi, křovinaté stráně, tak vlhkých jako např. břehové porosty řek. Ukrývá se pod kameny, kůrou padlých kmenů apod. Často ho lze zastihnout i za dne, jak pobíhá mezi vegetací a kameny. Dospívají začátkem léta a vyskytují se až do pozdního podzimu, kdy samičky kladou vajíčka, která přezimují.

 

 

Literatura:

 

Šilhavý V. (1956): Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství ČŠAV, Praha.

 

Šilhavý V. (1971): Sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha.