Kickxia spuria - úporek pochybný

28. 6. 2024 vytvořil Václav Dvořák

Kickxia spuria (L.) Dumort. – úporek pochybný

Syn.: Antirrhinum spurium L.; Cymbalaria spuria (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.; Elatine spuria (L.) Fourr.; Elatinoides spuria (L.) Wettst.; Linaria spuria (L.) Mill.

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité

Status: EN

 

Popis: Bylina s tenkým kůlovým kořenem. Hlavní lodyha přímá nebo vystoupavá, nebo chybí, od báze s postranními, oblými, chlupatými a žláznatými lodyhami, dlouhými až 50 cm. Přízemní listy vstřícné, lodyžní listy střídavé, s čepelí okrouhle vejčitou, na bázi srdčitou nebo zaokrouhlenou. Květy jednotlivé, vyrůstající z úžlabí listenů, na po celé délce chlupatých stopkách kratších nebo jen o málo delších listenů. Kalich srostlý jen na bázi; koruna dvoupyská, spodní část se třemi zaokrouhlenými cípy a dvěma vypouklými hrbolky; ostruha obloukovitě zahnutá; horní pysk zelenožlutý s fialovými okraji. Plodem jsou široce vejcovité až kulovité tobolky; semena elipsoidní, s dolíčky.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh. Druhý zástupce rodu na našem území – úporek hrálovitý (Kickxia elatine) má čepel lodyžních listů hrálovitou, květní stopky lysé nebo chlupaté jen pod květem, ostruhu rovnou a všechny listy střídavé.

 

Rozšíření: Druh rostoucí převážně v Evropě, v západní, jižní, střední a jv. části kontinentu, na sever zasahující po střední Německo a Holandsko. Dále roste v Makaronésii, severní Africe a jz. Asii. Jako archeofyt nebo neofyt je znám z jiných částí evropského kontinentu, dále ze Severní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie, vč. Tasmánie a z Nového Zélandu.

 

V České republice se vyskytuje ve dvou rozsáhlejších arelách: česká arela zahrnuje sz., střední a východní Čechy, moravská arela zahrnuje jižní, jv. a částečně též sv. a jižní část střední Moravy. Jen výjimečně je nalézán i jinde po republice. Lokality nepřesahují 500 m n. m.

 

Ekologie: Roste jako typický polní plevel na orné půdy a úhorech, již méně často na narušovaných suchých trávnících nebo v jiných typech ruderálních stanovišť. Preferuje půdy hlinité, vlhké z jara, později vysýchavé, spíše bohaté na živiny. Zvládá i mírně zasolené půdy.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od konce června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Úporek pochybný není veden mezi zvláště chráněnými druhy, ale v Červeném seznamu je jako archeofyt veden mezi ohroženými druhy (EN), což odráží jeho výrazný ústup z polí v průběhu 20. století zapříčiněný změnami osevních postupů, zvýšeným užíváním chemie, hlubokou orbou a obecně intenzifikací zemědělství.

 

Poznámka: Úporky byly v minulosti užívány jako léčivé rostliny v tradiční medicíně pro své antipyretické, analgetické a protizánětlivé účinky.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J., Prančl J., Chrtek J. Jr., Ducháček M., Šumberová K., Nunvářová Kabátová K., Taraška V. & Wild J. (2024) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 13. – Preslia 96: 1–96.

 

Slavík B. (2000): Kickxia Dumort. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha: 346–49.