Iris graminea - kosatec trávolistý

26. 1. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Iris graminea L. - kosatec trávolistý

Čeleď: Iridaceae - kosatcovité

Status: C2, §2

 

Popis: Volně trsnatá bylina vysoká 30-70 cm. Lodyha přímá, nevětvená, na bázi oblá, výše zploštělá až dvoukřídlá, olistěná, obvykle s 3-4 listy. Listy úzce čárkovité, dlouhé až 70 cm, přesahující vrchol květenství. Květy obvykle 2, vzácněji pouze 1, zbarvené modrofialově, velmi aromatické, připomínající vůní broskve. Semeník výrazně žebernatý až křídlatý. Plodem jsou široce elipsoidní tobolky.

 

Možná záměna: Téměř nezaměnitelný druh s velmi charakteristickým květem. Od dalších modře kvetoucích kostaců jako je kosatec sibiřský (Iris sibirica) se liší zploštělou lodyhou a aromatickou vůní květů. Kosatec nízký (Iris pumila) je odlišný jednak velikostí a rovněž svou ekologií. Roste na xerotermních stepních trávnících.

 

Rozšíření: Druh s centrem rozšíření v mediteránní oblasti jižní Evropy odkud zasahuje až do Evropy střední. Severní hranice rozšíření se nacházela v jižním Polsku, kde je dnes považován za vyhynulý taxon. Na východ areál zasahuje pouze po západní Ukrajinu a východní část Balkánského poloostrova.

 

V České republice leží těžiště výskytu v panonském termofytiku jižní Moravy, odkud ojediněle zasahuje do přilehlých poloh mezofytika. Nejhojněji se vyskytuje v jihozápadní části Bílých Karpat, roztroušeně též v Hustopečské pahorkatině, v jihomoravských úvalových oblastech už velmi sporadicky až vzácně nebo zde vyhynul. Mezi fytogeograficky zajímavé lokality resp. izolované arely výskytu patřila oblast v okolí Třince a Jablunkova, která navazovala na výskyt v Polsku. Zde je kosatec trávolistý považován za nezvěstný.

 

Ekologie: Druh rostoucí ve světlých lesích a jejich okrajích, na teplomilných trávnících. Preferuje polostinná místa, hlubší bazické podklady (nejčastěji vápence). Nejčastěji je udáván jako součást vegetace sv. Quercion pubescenti-petraeae či Bromion erecti.

 

Geofyt, kvetoucí krátce v květnu až červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je řazen mezi zvláště chráněné, silně ohrožené taxony České republiky. Stejný status ohrožení mu náleží i v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin.