Inula salicina subsp. salicina - oman vrbolistý pravý

9. 11. 2008 vytvořil Martin Hanzl

Inula salicina L. subsp. salicina - oman vrbolistý pravý

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C4

 

Popis: Vytrvalá, 20-80 cm vysoká bylina. Lodyžní listy jsou podlouhlé či kopinaté, lysé nebo jen na žilkách na rubu listů roztroušeně chlupaté. Na rubu nápadné vyniklou síťnatou žilnatinou. Lodyha je rovněž převážně lysá a větví se jen v horní části. Nese jeden až více úborů žlutavé barvy s nápadnými okrajovými jazykovitými květy. Vnější zákrovní listeny jsou kopinaté a na ploše lysé, jen na okraji řídce brvité.

 

Možná záměna: V úvahu připadá záměna s jinými zástupci rodu. Oman britský (Inula britannica) se pozná podle hustě přitiskle vlnatě chlupaté lodyhy a rubu listů. Oman srstnatý (Inula hirta) je celý pokryt delšími, tuhými a nápadně odstávajícími chlupy.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu zabírá mírný pás Eurasie s výjimkou nejsevernějších a nejjižnějších oblastí. Druh téměř chybí na Britských ostrovech.

 

V ČR druh obývá hojně teplé oblasti, v chladnějších částech republiky se vyskytuje jen roztroušeně či chybí.

 

Ekologie: Oman vrbolistý pravý osidluje nejčastěji střídavě vlhké substráty (např. opuky). Můžeme jej nalézt ve světlých listnatých lesích, v křovinách a na výslunných stráních. Kvete od června do srpna.

 

    

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2004): Inula L. – oman. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 69–80, Academia, Praha.