Inermocoelotes inermis - punčoškář lesní

27. 2. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) – punčoškář lesní

Syn.: Coelotes inermis (L. Koch, 1855), Eurocoelotes inermis (L. Koch, 1855)

Čeleď: Agelenidae – pokoutníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7—12 mm (hlh. 3,7—5,5 mm). Hlavohruď poměrně mohutná, šedohnědě zbarvená. Zadeček šedočerný s několika nepravidelnými skvrnami a se světlou šipkovitou kresbou. Nohy jsou jednolitě tmavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s velmi podobným punčoškářem zemním (Coelotes terrestris) a vzácným punčoškářem tmavým (Coelotes atropos). Donedávna patřily tyto druhy do stejného rodu. Spolehlivé určení je podle typických kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména ve středních a vyšších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento pavouk obývá různé lesní biotopy, vzácněji i otevřená stanoviště. Nejhojnější bývá v listnatých a smíšených lesích středních poloh. Žije skrytě pod kameny a kusy dřeva, kde si buduje pavučinové rourky, které obývá. S dospělci se setkáme zejména na podzim a v zimě.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.