Hypsosinga albovittata - křižák vřesový

14. 6. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) – křižák vřesový

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: NT

 

Popis: Drobný křižák o délce těla 2,5–3,5 mm (hlavohruď 1,5–1,8 mm). Hlavohruď je hnědá až červenohnědá s bílou skvrnou, u mladých jedinců je zbarvení světlejší. Zadeček je vejčitý, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku samic je obvykle světle hnědé až červenohnědé s širokým bílým proužkem ve středu a dvěma po stranách. Samci jsou tmavší a na zadečku obvykle nemají nápadné světlé proužky, jen v přední části světlou skvrnu. Nohy jsou jednobarevně žlutohnědé, u samců s tmavšími stehny.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy křižáků rodu Hypsosinga (v ČR 4 druhy), od kterých se mimo jiné odlišuje podle světlé skvrny na hlavohrudi. Spolehlivé určení je podle charakteristických kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, v Turecku, na severu Afriky a ve Střední Asii.

 

V ČR nehojný druh, jen v nížinách a v teplých oblastech je hojnější. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Křižák vřesový obývá různé suché osluněné nelesní biotopy přirozeného charakteru, zejména stepi, vřesoviště, suché trávníky a stráně, vegetace písčin apod. Na vhodných biotopech bývá početný. Mezi nízkou bylinnou nebo keříčkovitou vegetací si staví blízko u země nenápadné kolové sítě. Ve dne obvykle sedí ve středu sítě, při vyrušení se často spouští ze sítě k zemi. S dospělci se setkáme od května do září, přezimují mladí jedinci ve stařině.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.