Hypera plantaginis - nosatec

17. 4. 2010 vytvořil Filip Trnka

Hypera plantaginis (De Geer, 1775) - nosatec

Čeleď: Curculionidae - nosatcovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 4,2-5 mm. Zbarvení krovek jednolitě hnědé nebo šedé s jednou tmavou skvrnou na každé krovce v jejich zadní třetině. Štít je nápadně široký, po stranách světle zbarvený a středem se táhne světlý pruh. Schopen letu.

 

Možná záměna: Rod Hypera je druhově bohatý a proto je spolehlivé použít k určování klíč.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh, rozšířen v Evropě (mimo severních oblastí) a severní Africe.

 

V ČR se vyskytuje hojně po celém území, především v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od března do října, osidlují nejrůznější biotopy od ruderálů, mezí, luk až po mokřady. Oligofágní druh vyvíjející se na několika rodech rostlin z čeledi bobovitých (Fabaceae), mezi ně patří úročník (Anthyllis spp.), čičorka (Coronilla spp.), štírovník (Lotus spp.) a vlnice (Oxytropis spp.). Při dosažení posledního instaru, larvy opouštějí živné rostliny a tvoří síťovitý kokon na spodní straně různých rostlin.