Hypera nigrirostris - nosatec

2. 4. 2019 vytvořil Filip Trnka

Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) – nosatec
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3–3,8 mm, zbarvení těla černé se zelenými nebo světle hnědo-šedými chloupky a šupinkami. Na štítu dvě hnědé pásky rozdělené světlými páskami. Střední, světlá páska na štítu je tvořena z větší části z šupin. Od druhé třetiny krovek výrazné dlouhé světlé chloupky.

 

Možná záměna: Druh má charakteristické zbarvení, pokud je zelené jedná se o nezaměnitelný druh. Hnědí jedinci mohou být zaměněni s příbuzným druhem nosatce Hypera venusta, který má světlou linii na štítu tvořenou z větší části chloupky a má tmavé skvrny v zadní části krovek. U H. nigrirostris je světlá páska na štítu tvořena z větší části z šupinek a tmavé skvrny na konci krovek chybějí. Hnědí jedinci H. nigrirostris mají obvykle alespoň zelené pásky po bocích krovek.

 

Rozšíření: Palearktický druh vyskytující se v celé Evropě, severní Africe a byl zavlečen do severní Ameriky.

 

V ČR velmi hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Dospělci jsou nacházeni od jara do podzimu s maximem v květnu a červnu. Obývá různé otevřené biotopy, především na loukách, pastvinách, zahradách nebo na polích. Oligofágní druh s vazbou na rostliny z čeledi bobovitých (Fabaceae). Vývoj larev je znám z jetelů (Trifolium sp.), tolic (Medicago sp.) nebo jehlic (Ononis sp.). V jetelích se larvy se vyvíjejí uvnitř nerozkvetlých květů, což je v rámci rodu poměrně výjimečné. Většina larev tohoto rodu žije na povrchu rostlin. Vajíčka jsou kladena pravděpodobně na spodní stranu květního lůžka. Larvy posledních instarů se kuklí mimo květní lůžko, často na spodní straně listů, kde si vytvářejí síťovitý kokon.

 

 

Literatura:

 

Skuhrovec J. (2003): Rozšíření nosatců rodu Hypera (Coleoptera: Curculionidae) na území České republiky. Klapalekiana  39: 69–125.

 

Skuhrovec J. (2005): Živné rostliny nosatců rodu Hypera (Coleoptera: Curculionidae) vyskytujících se na území České republiky. Klapalekiana 41: 215–255.

 

Skuhrovec J. (2013): Subfamily Hyperinae. Pp. 423–437. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden, 700 pp.

 

Smreczyński S. (1968): Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98c, Ryjkowce-Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae. PWN, Warszawa.