Hygrocarabus variolosus - střevlík hrbolatý

14. 4. 2009 vytvořil Filip Trnka

Hygrocarabus variolosus Fabricius, 1787 - střevlík hrbolatý

Syn.: Carabus variolosus Fabricius, 1787

Čeleď: Carabidae - střevlíkovití

Status: SO, VU, NATURA 2000, HD II, IV

 

Popis: Velikost 23-30 mm, jednobarevně černý a jemně lesklý. Tykadla krátká, nitkovitá. Oči z hlavy silně vystupují, štít obdelníkovitý na okrajích s mírnými lištami. Krovky jsou oválné, s černými jamkami a vyvýšeninami. Spodní strana hladká a poměrně hustě tečkovaná

 

Rozšíření: Nominátní poddruh se vyskytuje ve střední Evropě, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko a Bulharsko. Hygrocarabus variolosus nodulosus od Francie směrem do Německa, potom do Rakouska, Maďarska a na jih na balkánský poloostrov po Černou Horu.

 

V ČR dnes prakticky jenom na Moravě, z Čech jsou historické údaje z Krkonoš, Šumavy a Krušných hor, dnes pouze z české strany Kralického Sněžníku. Na Moravě je situace o mnoho lepší a střevlík hrbolatý je zde místy dokonce hojný. Vyskytuje se na Kralickém Sněžníku, Jeseníkách, Rychlebských horách, Oderských vrších, Hostýnsko-Vsetínské hornatině, Moravskoslezských Beskydech, Javorníkách a Bílých Karpatech. Nelze vyloučit výskyt v NP Podyjí jelikož na rakouské straně se střevlík hrbolatý vyskytuje nedaleko státní hranice.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme od dubna do pozdního léta. Žije převážně v listnatých a smíšených lesích, vyjímečně i v jehličnatých. Je především montální druhem ale žije i v podhůřích, je velmi specializovaným vlhkomilným druhem  a setkáme se s ním na březích potoků, prameništ, okrajích bažin a rašelinišť. Živí se dravě a dokonce se za kořistí potápí pod hladinu. Aktivní je převážně v noci, ale loví i ve dne, jako většina střevlíků vyhledává úkryt jako listí, mech nebo pod kameny. Larvy se žíví také dravě a to především vodními larvami, kuklí se těsně u vody, běžně v padlých kmenech dospělci v nich zimují.

 

Ohrožení a ochrana: Dnes není ohrožen, má dostatek vhodných biotopů, které jsou navíc chráněny. Jediným možným ohrožením by byla změna vodního režimu, znečištěním vody nebo kácením lesů a vytahávání kmenů z lesa poblíž vody, které nutně potřebuje.

 

Taxonomická poznámka: V ČR ve dvou poddruzích Carabus variolosus variolosus a velmi vzácný Hygrocarabus variolosus nodulosus, který by se dle nových informací měl vyskytovat na jihu Čech. Někteří autoři uvádějí Hygrocarabus nodulosus jako samostatný druh. Hygrocarabus variolosus nodulosus se liší od nominátního poddruhu velikostí, ale rozdíl je téměř zanedbatelný 25-35 mm, je širší, jamky na krovkách nejsou v takové míře a nejsou tak hluboké jako u nominátního poddruhu. Ke správnému určení doporučuji klíč, ale populace jsou u nás geograficky odděleny takže by nemělo dojít k záměně.

 

hygrocarabus_variolosus1 hygrocarabus_variolosus2 hygrocarabus_variolosus3
hygrocarabus_variolosus4 hygrocarabus_variolosus5 biotophygro